Page content

Menstruatieverlof. Uitslagen van het onderzoek onder volwassen vrouwen

Menstruatieverlof. Uitslagen van het onderzoek onder volwassen vrouwen

Vanaf 2014 doe ik onderzoek naar de menstruatiecyclus. Mijn partner en ik hebben een methode ontwikkeld waardoor zij minder klachten ervaart en korter menstrueert. Menstruatieverlof speelt hierin een grote rol.

Meer inzicht in haar hele menstruatiecyclus heeft ertoe geleid dat zij over veel meer energie beschikt, zij zich als vrouw meer gezien en gehoord voelt en het leven als veel prettiger ervaart.

Waarom dit onderzoek

De reden dat ik onderzoek doe is omdat er bij mij iets geraakt is. Ik besef als man dat ik met een totaal vertekend beeld naar de menstruatiecyclus van vrouwen kijk. Het onderzoek wijst uit dat zelfs veel vrouwen zich niet helemaal bewust zijn van hun eigen menstruatiecyclus.

In eerste instantie heb ik meer dan 500 vrouwen geïnterviewd. Naar aanleiding van dat onderzoek, de ervaringen van anderen en onze eigen ervaring, heb ik een boek geschreven.

Inmiddels zijn de ervaringen van ruim 750 jonge meiden tot 19 jaar en meer dan 900 volwassen vrouwen in een onderzoek verwerkt. Hieronder vind ik de uitslagen van het onderzoek.

Vraag 1

Ben jij je als vrouw bewust van jouw eigen menstruatiecyclus?

65% van de vrouwen beantwoordt deze vraag met: ja.

Gek genoeg blijkt uit de antwoorden op latere vragen, dat maar een heel klein deel van de vrouwen zich bewust is van de complete menstruatiecyclus en 30% van de vrouwen zich min of meer bewust is van haar complete menstruatiecyclus.

Conclusie: Slechts 5% van de vrouwen lijkt zich volledig bewust van haar complete menstruatiecyclus.

Vraag 2

Hoeveel van jouw energie heb je nog over tijdens de zwaarste dagen van jouw menstruatie? Uitgaande dat het 100% is op het moment dat je je gewoon goed voelt tijdens andere dagen.

Volwassen vrouwen geven aan gemiddeld 53% van hun energie over te houden. Wanneer we de hoogste en laagste score buiten beschouwing laten, is dit slechts 49% Bij de jonge meiden ligt dit percentage op 46%.

Conclusie: Tijdens de zwaarste dagen moeten vrouwen het met de helft van hun energie doen. In persoonlijke gesprekken geven vrouwen aan zich continu erg moe te voelen. Het lijkt erop dat gewoon ‘doorgaan’ terwijl het lichaam om rust vraagt, een grote rol speelt.

Vraag 3

Waar verlang je als vrouw naar tijdens de zwaarste dagen van jouw menstruatiecyclus? (Behalve chocolade)

90% van de vrouwen gaf aan naar rust te verlangen. 10% naar eten en/of seks.

Conclusie: Rust blijkt de grootste behoefte van vrouwen te zijn. Maar nemen ze die rust ook? De meeste vrouwen niet. Ze lijken het ergens als ‘waarheid’ te hebben aangenomen dat ze gewoon door moeten.

Vraag 4

Voel jij je tijdens jouw menstruatie meer emotioneel, gevoelig of kun je niet meer goed rationeel denken? (Meer keuzes mogelijk) 

19% van de vrouwen gaf aan emotioneler te zijn.

29% gaf aan overgevoelig te zijn.

2% gaf aan niet meer rationeel te kunnen denken.

En 45% gaf aan van alle drie last te hebben.

Slechts 6% van de vrouwen gaf aan nergens last van te hebben.

Conclusie: Als slechts 6% van de vrouwen aangeeft nergens last van te hebben, ondervind 94% van de vrouwen dus wel last. Er lijkt in de maatschappij echter weinig begrip te zijn voor ‘ander’ gedrag.

Vraag 5

Hoe ga je om met deze verschijnselen? Pas jij je levensritme er op aan? Doe je iets om “normaal” te kunnen blijven functioneren? (Bijvoorbeeld: slik je pijnstillers en zeg je tegen jezelf en anderen dat je er geen last van hebt? Dwing jij jezelf om door te gaan?

39% van de vrouwen gaf aan gewoon door te gaan.

41% neemt een pijnstiller en gaat gewoon door.

20% van de vrouwen doet het rustiger aan.

Conclusie: 80% van de vrouwen gaat door alsof er niets aan de hand is. 20% doet het iets rustiger aan. Uit de persoonlijke gesprekken met beide groepen blijkt dat de 20% uiteindelijk minder last ervaart van hun menstruatie. Het lijkt erop dat vrouwen steeds harder worden voor zichzelf en geen idee hebben hoe ze het anders zouden kunnen doen.

Vraag 6

Wanneer voel jij je tijdens de hele menstruatiecyclus (een volledige cyclus duurt gemiddeld 28 dagen) het meest energiek?

23% van de vrouwen geeft aan dat ze in de eerste week na hun menstruatie zich het meest energiek voelen (lenteperiode*).

43% geeft aan halverwege (zomerperiode*).

13% voelt zich het meest energiek in de week voor de menstruatie (herfstperiode*) en

20% heeft geen idee.

Conclusie: De lente- en zomerperiode zijn duidelijk de periodes dat vrouwen zich het lekkerst voelen. Geen van de vrouwen geeft aan dat ze zich tijdens de winterperiode* het meest energiek voelen. De groep van 6% (zie vraag 4, de groep die zegt dat ze nergens last van hebben) lijkt dus toch verschil te merken in hun menstruatiecyclus.

Vraag 7

Wanneer voel je je als vrouw het meest sexy?

1% gaf aan zich tijdens de menstruatie winterperiode* het meest sexy te voelen.

15% direct na de menstruatie (lenteperiode*).

50% halverwege hun menstruatiecyclus (moment van de eisprong en zomerperiode*).

10% in de week voor hun menstruatie (herfstperiode*) en

24 % had geen idee.

Conclusie: Vrouwen geven aan zich in de zomerperiode* (moment van de eisprong) het meest sexy te voelen. Als we er vanuit de natuur naar kijken lijkt dit ook heel logisch.

Vraag 8

Wanneer voel jij je het meest creatief?

5% was tijdens de menstruatie (winterperiode*) het meest creatief.

14% na de menstruatie (lenteperiode*).

13% halverwege (zomerperiode*).

29% in de laatste week (herfstperiode*) en

40% heeft geen idee.

Conclusie: In de herfstweek lijken vrouwen zich het meest creatief te voelen. Ik kan dit onderschrijven daar mijn vriendin grafisch ontwerpster is en haar mooiste creaties maakt in de week voor haar menstruatie.

 

Het lijkt wel of we heel makkelijk voorbijgaan aan het feit dat verreweg de meeste vrouwen meer last ondervinden van hun menstruatie winterperiode dan we tot nu toe met z’n allen erkend hebben.

Algemene conclusies

Dat er wel heel makkelijk gedacht wordt: “Het valt allemaal wel mee, vrouwen moeten er niet zo over zeuren, het gaat toch prima zoals het nu gaat, dus waarom zouden we iets veranderen?”

Wat ik nog wel het meest bijzondere vind is dat veel vrouwen hier zelf ook erg makkelijk aan voorbij gaan. Dat vrouwen zelf zeggen: “Ik heb toch geen keuze, alles moet toch gewoon doorgaan.”

Uit de honderden gesprekken die ik inmiddels met vrouwen heb gehad blijkt dat het allesbehalve prima gaat. Veel vrouwen klagen over chronische vermoeidheid. 25% van onze docenten op school (voornamelijk vrouwen) zitten met een burn-out ziek thuis. Veel vrouwen geven aan dat ze veel boosheid voelen. Dit kan ik maar al te goed begrijpen. 

Wat geven vrouwen zelf aan als oplossing?

Vrouwen zijn hierin heel duidelijk: RUIMTE EN RUST.

Hoe kunnen we hier gehoor aangeven?

Hier heb ik een paar ideeën over met ver strekkende gevolgen.

Een van deze ideeën is het invoeren van menstruatieverlof (andere ideeën lees je in het boek). De blog post die ik over dit onderwerp op 13 augustus j.l. geplaatst heb, werd binnen 2 dagen door ruim 300.000 mensen gezien. Meer dan 6000 keer gedeeld. Ontving ruim 3500 reacties en 5000 likes.

Menstruatieverlof lijkt helemaal zo gek nog niet. Menstrueren is een natuurlijk proces dat er gewoon bij hoort. Toch lijkt rust, wanneer je maar de helft van jouw energie hebt en allerlei ongemakken voelt, heel belangrijk. We kennen toch ook zorgverlof, kraamverlof, adoptieverlof, papa dagen en in Engeland zelfs puppy verlof. Dus waarom geen menstruatieverlof?

In landen als China, Japan en Korea en Engeland is het al bij wet geregeld dus waarom niet in Nederland?

Teken de petitie menstruatieverlof moet er komen

Om dit voor elkaar te krijgen zijn we een petitie (handtekeningenactie) gestart. Dit om de aandacht van Den Haag te vragen voor dit onderwerp.

Wat kun jij doen?

  1. Deel dit bericht met al jouw vriendinnen en zeker ook jouw mannelijke vrienden!
  2. Onderteken de petitie via de onderstaande link

TEKEN HIER DE PETITIE

MEER INFORMATIE

Wil jij meer weten over jouw menstruatiecyclus en hoe je hier anders mee om kunt gaan?

Wil jij weten hoe anderen dit doen en welke voordelen dit in de praktijk kan hebben?

Wil jij de geheimen die de menstruatiecyclus in zich draagt ontdekken en ervaren?

Lees dan het boek ‘Men-Struatie’

Nieuwe ideeën hebben altijd voor– en tegenstanders. Voor de vragen en antwoorden over menstruatieverlof, verwijs ik je graag door naar onze FAQ  pagina.

Begrippen

*Winterperiode. Hiermee wordt bedoelt de week van het menstrueren/vloeien (de tijd van rust)

*Lenteperiode. Hiermee wordt bedoelt de week na de menstruatie/vloeien (de tijd van manifesteren en naar buiten treden)

*Zomerperiode. Hiermee wordt bedoelt de week waarin de eisprong normaliter plaats vindt (de tijd van genieten)

*Herfstperiode. Hiermee wordt bedoelt de week voor de menstruatie (de tijd van terugtrekken, loslaten en naar binnen keren)

 

Laat een bericht achter