Page content

Menstruatieverlof. Uitslagen onderzoek onder jonge meiden

Menstruatieverlof. Uitslagen onderzoek onder jonge meiden

In de week van 13 augustus j.l. is er een onderzoek gehouden onder meiden in de leeftijd van 13 tot 19 jaar, over wat zij ervaren tijdens de zwaarste dagen van hun menstruatie. De resultaten kun je hieronder lezen.

De uitslagen van dit onderzoek zijn dermate schokkend dat er nu een petitie (handtekeningenactie) gestart is om het bij de overheid duidelijk te krijgen dat het noodzakelijk is dat er wat verandert.

Menstruatieverlof lijkt zo gek nog niet.

Van de ruim 750 ondervraagde meiden gaf 68% aan dat ze minder dan 50% van hun energie overhouden tijdens de zwaarste dagen van hun menstruatie. Gemiddeld houden de meiden 46,3% van hun energie over tijdens deze dagen (volwassenvrouwen gemiddeld 53%). 61% slikt pijnstillers en 86% geeft aan het liefst op hun bed te blijven liggen.

Nu is het natuurlijk makkelijk om te zeggen dat elke tienermeid graag op haar bed blijft liggen omdat veel tieners dat nu eenmaal graag doen. Maar wanneer we kijken naar wat volwassenvrouwen het liefst willen tijdens deze dagen, komt dit sterk overeen. 90% van de volwassen vrouwen geeft namelijk aan naar rust te verlangen in deze periode.

Is menstruatieverlof wel realistisch?

Waar voorstanders zijn, zijn natuurlijk ook tegenstanders. Veel mensen hebben van hun ouders geleerd dat je niet moet zeuren en gewoon door moet gaan alsof er niets aan de hand is. Maar kan het zijn dat deze ideeën verouderd zijn? Het menstruatieonderzoek is ook gehouden onder volwassen vrouwen. De uitslagen van dit onderzoek kun je hier lezen.

Het onderwerp werpt een aantal vragen op die wij steeds zo goed en realistisch mogelijk beantwoorden. De meest gestelde vragen en opmerkingen zijn:

 • Menstruatieverlof is toch nergens voor nodig. Je kunt toch gewoon doorgaan?
 • Is het niet zo dat er veel misbruik gemaakt gaat worden van een dergelijk verlof?
 • Jongens en mannen zullen dit niet eerlijk vinden
 • Onze school gaat dit nooit invoeren
 • Je kunt toch niet zomaar een week thuis blijven?

De vragen/opmerkingen en antwoorden kun je vinden via deze link.

Met z’n allen sta je sterker

Zoals gezegd hebben wij een petitie opgesteld. Dit is een soort handtekeningenactie waar je online aan kunt meewerken. Ben je het eens met onze stelling dat er menstruatieverlof moet komen en/of wil je dat er door de regering aandacht wordt besteed aan de uitslagen van het onderzoek, teken dan de petitie.

Klik hier om direct naar de petitie te gaan.

De resultaten van het onderzoek 

De eerste vraag:

Hoeveel energie heb je tijdens de zwaarste dagen van jouw menstruatie? Uitgaande van 100% als je je goed voelt.

0 tot 10%         5,5%

10 tot 20%      8,9%

20 tot 30%      14,5%

30 tot 40%      21,6%

40 tot 50%      17,4%

50 tot 60%      13,5%

60 tot 70%      11,7%

70 tot 80%      3,4%

80 tot 90%      2,3%

90 tot 100%     1,2%

Gemiddeld houden jonge meiden dus zo’n 46% van hun energie over. Bij volwassen vrouwen is dit 53%

De tweede vraag:

Waar verlang je naar tijdens de zwaarste dagen? (Meerdere keuzes mogelijk)

Knuffelen                    30%

Pijnstillers                   61%

Meer begrip                36%

Eten                             48%

Seks                             4,4%

Verzorging                  16%

Op bed blijven            86%

Dansen/bewegen       1,3%

Natuur                         4,4%

Geen behoeftes          2,6%

De derde vraag:

Hoe ga je om met de verschijnselen?

Ik ga door maar doe waar mogelijk rustig aan          33,9%

Ik dwing mijzelf om door te gaan                                 53,2%

Ik doe rustig aan                                                               10,9%

Ik heb nergens last van                                                        2%

De vierde vraag:

Heb je je weleens ziek gemeld tijdens je menstruatie?

Ja regelmatig                                        21,3%

Ja soms                                                  37,8%

Nee                                                          16,5%

Nee maar zou het moeten doen        22,9%

Nergens voor nodig                               1,5%

De vijfde vraag:

Wat zou jouw school kunnen doen als je menstrueert? (Meerdere keuzes mogelijk)

Vrij van gym                                                       63%

Dag vrij zonder consequenties                       50%

Dag vrij elders flexibel in te halen                 18%

Meer tijd om jezelf te verzorgen                     37%

Aparte relax ruimte                                           11%

Niets                                                                       3%

De zesde vraag:

Welke anticonceptie gebruik je?

Geen                              47,9%

De pil                             44,8%

De prikpil                        0,6%

Hormoonspiraaltje        1,5%

Koperspiraaltje              0,6%

Condoom                           4%

Implanon                         0,6%

Conclusies

De conclusies die wij uit dit onderzoek trekken zijn de volgende.

 1. De manier waarop op dit moment met de menstruatie van jonge meiden omgegaan wordt, sluit niet aan bij de behoeftes
 2. Het gemiddelde energieniveau ligt op 46% van het normale niveau. Wij vragen ons af of het dan reëel is om een 100% prestatie en concentratie te verwachten
 3. Pijn is volgens de wetenschap een signaal van het lichaam dat er iets aan de hand is. Pijn kun je onderdrukken maar dit neemt niet weg dat je lichaam je iets wil vertellen. 61% van de meiden slikt pijnstillers om door te kunnen gaan. Pijnstillers zijn hier niet voor bedoeld. 86% van de meiden (en 90% van de volwassenvrouwen) geeft aan op bed te willen blijven liggen en dus rust wil. In onze beleving een hele natuurlijke manier om te herstellen
 4. 82% van de meiden meld zich weleens ziek tijdens de menstruatie of geeft aan dit eigenlijk te moeten doen. Het is nog niet duidelijk of meiden dan ook aangeven dat ze zich ziek melden omdat ze menstrueren, of een andere reden opgeven. In persoonlijke gesprekken geven vrouwen en meiden aan een andere reden op te geven dan hun menstruatie omdat een andere reden meer geaccepteerd wordt
 5. Het lijkt erop dat menstruatie geen reden is om niet met de gymles mee te doen, terwijl de meeste meiden duidelijk aangeven hier moeite mee te hebben. De angst voor doorlekken en hiermee gepest te worden lijkt een grote reden om niet mee te willen doen met gym. Daarnaast is gym, terwijl je maar de helft van je energie hebt, ook niet echt aantrekkelijk
 6. Een dag vrij zonder consequenties lijkt ons niet helemaal reëel. Het geeft echter wel aan dat meiden een dag menstruatieverlof willen krijgen als ze hier behoefte aan hebben
 7. 53% van de meiden dwingt zichzelf om door te gaan. Wij vragen ons af of dit een natuurlijke manier van leven is en wat hierdoor de gevolgen op langere termijn zijn. In hoeverre beïnvloedt dit de algemene schoolprestaties?
 8. Veel jonge meiden gebruiken een vorm van anticonceptie. Vaak om klachten te verminderen. Als wij kijken naar de uitslagen van het onderzoek lijkt het erop dat deze middelen, daar niet altijd voldoende aan bijdrage

De petitie (handtekeningenactie)

Uit zichzelf zal er niets veranderen. De maatschappij waarin wij leven houdt op dit moment weinig tot geen rekening met de menstruatiecyclus van vrouwen. ‘Niet zeuren maar doorgaan’ is de regel. Menstrueren hoort er nu eenmaal bij en is heel natuurlijk. Maar is het niet zo dat rusten, als je maar de helft van je energie hebt en pijn ervaart, ook een natuurlijk iets is?

Wanneer er dus iets moet veranderen zullen we samen van ons moeten laten horen. Daarom is een petitie gestart waarmee we dat voor elkaar kunnen krijgen.

Ben jij het ermee eens dat er een vorm van menstruatieverlof moet komen? Dat scholen en de maatschappij meer rekening moet houden met jullie behoeftes?

 • Onderteken dan de petitie (vraag toestemming aan je ouders als dit nodig is)
 • Deel dit bericht met alle meiden en vrouwen die je kent
 • Deel onder dit bericht wat jij vindt dat er zou moeten gebeuren

Hier vind je de petitie

Wil je weten wat volwassen vrouwen op de vragen hebben geantwoord? Klik dan hier

 • Wil jij meer weten over jouw menstruatiecyclus en hoe je hier anders mee om kunt gaan?
 • Wil jij weten hoe anderen dit doen en welke voordelen dit in de praktijk kan hebben?
 • Wil jij de geheimen die de menstruatiecyclus in zich draagt ontdekken en ervaren?

lees dan hier het boek

 

Laat een bericht achter