Programma's voor scholen en jeugdwerk

Het Menstruatie voorlichtingsinstituut

Programma's

Menstruatie-educatie die aansluit op behoeftes


van jonge meiden en docenten

Het Menstrual Awareness Program (MAP) voor scholen

Bij het woord basisbehoefte denken we al snel aan eten, drinken en onderdak. Om gezond en vitaal te kunnen leven, hebben we als mensen ook nog andere basisbehoeftes. Bijvoorbeeld rust, erkenning en zingeving.

De meeste scholen besteden aandacht aan de ‘gelijkheid’ tussen meisjes en jongens. De behoeftes van jongens en meisjes zijn echter niet gelijk. Hier is vaak weinig oog voor omdat de focus op ‘gelijkheid’ gericht is. Als er geen rekening wordt gehouden met de verschillende behoeftes heeft dit grote gevolgen.

De Impact wordt vaak sterk onderschat

Uit onderzoek onder meer dan 15.000 jongen meiden in de leeftijd 14 tot 19 jaar, blijkt dat de impact van de menstruatiecyclus vaak sterk onderschat wordt. Op scholen vertaalt deze impact zich in ziekteverzuim, concentratieverlies en verslechterde leerprestaties, maar ook in ongemak, onzekerheid, fysieke klachten, schaamte etcetera.

94 procent van de jonge meiden geeft aan dat zij tijdens de zwaarste dag van hun menstruatie behoefte heeft aan rust. Wanneer 94 procent van de meiden dit aangeeft, kun je in onze beleving spreken van een basisbehoefte. Een basisbehoefte waaraan scholen meer aandacht zouden kunnen geven. 

Meer inzicht met onze MAP-programma's

Wat zijn de gevolgen als een school geen rekening houdt met deze behoeftes? En hoe kunnen ze daar wel rekening mee houden? Daar geven we inzicht in met onze MAP-programma's. In deze programma's krijgen scholieren antwoord op de vragen waarmee zij rondlopen, maar waarover ze niet durven te praten.

Het resultaat? Lager ziekteverzuim, meiden die zich zelfverzekerder voelen en beter in hun vel zitten. Waarom? Simpelweg omdat er rekening gehouden wordt met hun behoefte. Door de jongens bij het onderwerp te betrekken, ontstaat er meer wederzijds begrip. Dit komt de sfeer op school ten goede. 

Eerst het bewustzijn verhogen

Het programma begint met het verhogen van het bewustzijn op en het uitbreiden van de kennis over de invloed van de menstruatiecyclus. Niet alleen bij de leerlingen maar zeker bij docenten en het schoolbestuur.

Op maat gemaakte programma's

 MAP-programma: klassikaal of voor de hele school

Menstruatie voorlichting op scholen die aansluit op de behoefte van leerlingen. Pijnlijke menstruaties zijn niet natuurlijk. De juiste voorlichting is essentieel, zeker voor jonge meiden die veel last hebben van hun menstruatie.

Het basisprogramma duurt één uur en bestaat uit:

 • Educatie over de meest voorkomende vragen. Bijvoorbeeld: wat zijn nu eigenlijk normale menstruatieklachten, hoe ontstaan deze klachten en wat kan ik doen om minder klachten te ervaren? Hoe kan ik op een fatsoenlijke manier opkomen voor mijn behoeftes? Hoe zit dat nou met hormonen en anticonceptie?
 • De landelijk bekende Men-Struatie challenge. Jongens en mannelijke docenten kunnen daarmee zelf ervaren wat de impact van menstruatiekrampen is.  Educatie is belangrijk. Zelf ervaren wat veel meiden maandelijks ervaren, geeft direct en zonder omhaal een beeld dat zij nooit meer vergeten. De challenge is volledig veilig en wordt uitsluitend met gekeurd materiaal uitgevoerd.

Wat kost ons programma?

De investering voor het klassikale programma is €89,- excl. btw per lesuur (minimaal 2 aan een gesloten lesuren). Dit is inclusief  voorbereidingstijd en exclusief reiskostenvergoeding (€0,45 cent per kilometer).


De investering voor een schoolbreed programma (2uur) is €359,- excl. btw. Wij komen dan met twee mensen. Dit is inclusief lesmateriaal en voorbereidingstijd en exclusief reiskostenvergoeding (€0,45 cent per kilometer).

"Bloed Serieus": nieuw boek voor jonge meiden en jongens

Veel meiden en jongens lopen met vragen rond. Dit boek geeft antwoord op al hun vragen. €4,99,- Bekijk het boek

Heb je interesse in dit programma? Klik dan op onderstaande knop.

Programma voor docenten

Docenten kunnen vaak lastig inschatten hoeveel last een meisje van haar menstruatie heeft. Gebruikt ze nu haar menstruatie als excuus of is er echt iets aan de hand?

Meiden geven aan dat ze het belangrijk vinden om zich veilig te voelen. Niet vrij kunnen of durven praten over hun behoeftes geeft een gevoel van onveiligheid. Hierbij kan een docent een enorme positieve rol spelen.

Hoe herken je serieuze klachten? En hoe kun je hiermee omgaan? Hoe kun je als docent samen met jouw leerlingen het taboe dat rondom de menstruatie hangt doorbreken?

Veel docenten staan open voor gesprekken met leerlingen. Ook over dit onderwerp. Een veel gehoorde opmerking: 'Leerlingen kunnen met al hun vragen over dit onderwerp bij mij terecht. Waarom zouden we hier dan aparte programma's voor moeten hebben?' 

In de praktijk blijkt dat leerlingen het toch heel moeilijk vinden om open over dit onderwerp te praten. Ze schamen zich vaak. Dus is het zaak om dit stap voor stap en schoolbreed beter bespreekbaar te maken. 

Korte workshop op school

In deze drie uur durende workshop worden alle docenten voorgelicht over de invloed van de menstruatie op leerprestaties en ziekteverzuim. Aan de orde komen:

 • Uitslagen van het onderzoek onder meer dan 15.000 jonge meiden
 • Hoe kun je in de klas meer rekening houden met de invloed van de menstruatie
 • Welke veranderingen zijn realistisch en uitvoerbaar
 • Good to know cards. Met deze kaartjes kunnen meiden onopvallend aangeven waar zij last van hebben tijdens hun cyclus. Daarnaast krijgen zij meer inzicht in hun eigen cyclus en de docent weet waar hij/zij rekening mee moet houden
 • Welke menstruatieklachten zijn ‘normaal’ en welke niet
 • Mannelijke docenten kunnen even voelen wat het is om te menstrueren
 • Hoe herken je niet-normale menstruatieklachten bij leerlingen

Tijdens deze workshop doen wij indien gewenst, ook een anoniem onderzoek onder de vrouwelijke docenten. Zo krijgt de school een beeld van de invloed die de menstruatie op les geven heeft. Daarnaast ontstaat er een beeld over welke verbeterpunten vrouwelijke docenten zien.

De investering in deze workshop is €399,- excl. Btw. reiskosten en lesmateriaal. De workshop biedt plaats aan maximaal 15-20 docenten per workshop.


"Vanaf het moment dat ik het er voor het eerst met mijn klasgenoten over had gehad, groeide hun enthousiasme. Peter en Anke vertelden op een andere manier dan gewoonlijk over de menstruatie en lieten de meisjes een enquête invullen. Deze bespraken we gezamenlijk. Dit is echt interessant."

Inez

"Zelf heb ik bij mijn eigen menstruatie nooit last van enige klachten.  Om eens te voelen wat de andere meiden ervaren was apart en zeer zeker pijnlijk. Nu heb ik wel wat meer begrip voor mijn medeleerlingen als die wegens hun menstruatie ziek thuis blijven. Ook de jongens hebben nu meer begrip."

Sanne

"Ik vond de menstruatie.challenge bijzonder om zelf eens te doen maar vooral leuk om te kijken hoe iedereen er anders op reageert. Ik denk dat het een goede manier is geweest om leerlingen (vooral jongens) zich meer bewust te maken van de menstruatiecyclus van een vrouw en vooral om de gedachte dat vrouwen zich aanstellen de wereld uit te helpen."

Rebecca

Lyceum Oudehoven

"Als docent mocht ik ervraren hoe het is om 

ongesteld te worden. Ik dacht altijd; Joh, stel je niet aan. 

Maar dat denk ik nu niet meer."

Het Dalton college in Alkmaar

Docenten en leerlingen aan het woord over het programma. 


"Knap dat het zo goed vergelijkbaar is 

met echte menstruatiekrampen."

Het Assink lyceum 

"Het was bijzonder, heftig. 

Meisjes en vrouwen hebben dit langer dan dat ik nu heb ervaren. 

Het was niet leuk, maar wel leerzaam als man."

Lesmateriaal

Voor leerlingen en docenten

Tijdens een 2 of 3 uur durend programma is het natuurlijk niet mogelijk om op alle vragen antwoord te geven. Daarom hebben wij samen met artsen voor leerlingen en docenten boeken geschreven. Zo houden we de programma's voor scholen betaalbaar.


 • E-book voor leerlingen €4,99 p/st (korting obv. aantallen)
 • E-book Men-Struatie, de grote ontkenning €9,99,- + E-book Cyclusgeheimen gratis.

Een programma met


eerlijke informatie

Een eye opener voor leerlingen en docenten

Advies en evaluatie

De school ontvangt na afloop een adviesrapport

Na afronding van het programma ontvangt de school desgewenst een adviesrapport. In dit rapport adviseren wij op basis van onze bevindingen en de feedback die wij van docenten en leerlingen krijgen. Het geeft aan welke stappen de school kan nemen. 

Dit had ik niet verwacht

Niet uit te leggen maar wel meer begrip

Het Cals college Nieuwegein

"Behalve dat het pijn doet, leid het je ontzettend af." 


"Het kan niet anders dan dat dit de leerprestaties beïnvloed."

Helen Parkhurst college

Deze leerlingen gaan nog een stap verder

Docenten Montessori Lyceum 

aan het woord

"Ik snap dat er iets moet gebeuren, maar hoe weet ik nog niet"