Menstruatie voorlichting op scholen

Programma's voor scholen

Het Menstruatie voorlichtingsinstituut

Programma's

Menstruatie educatie die aansluit op behoeftes van jonge meiden

Het Menstrual Awareness Program (MAP) voor scholen.

Bij het woord basisbehoefte denken we al snel aan eten, drinken en onderdak. Om gezond en vitaal te kunnen leven, hebben we als mensen ook nog andere basisbehoeftes, zoals rust, erkenning en zingeving.

Binnen de meeste scholen wordt er aandacht besteed aan de ‘gelijkheid’ tussen meisjes en jongens. De behoeftes van jongens en meisjes zijn echter niet gelijk. Hier is vaak weinig oog voor omdat de focus op ‘gelijkheid’ gericht is. Als er geen rekening wordt gehouden met de verschillende behoeftes heeft dit echter wel grote gevolgen.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat de impact van de menstruatiecyclus vaak sterk onderschat wordt. Op scholen vertaalt deze impact zich in ziekteverzuim, concentratieverlies en verslechterde leerprestaties, maar ook ongemak, onzekerheid, fysieke klachten, schaamte etc.

94 procent van de jonge meiden geeft aan dat zij tijdens de zwaarste dag van hun menstruatie behoefte heeft aan rust. Wanneer 94 procent van de meiden dit aangeeft, kan je in onze beleving spreken van een basisbehoefte. Een basisbehoefte waar binnen het onderwijs meer andacht aan gegeven zou kunnen worden.

Map programma's

De MAP programma's geven scholen inzicht in de gevolgen van geen rekening houden met deze behoefte en hoe je als school hier wel rekening mee kan houden. Het zijn programma's die scholieren antwoorden geven op de vragen waar zij daadwerkelijk mee rondlopen, maar niet over durven te praten.

Het resultaat? Lager ziekteverzuim, meiden die zich zelfverzekerder voelen en beter in hun vel zitten. Waarom? Simpelweg omdat er rekening gehouden wordt met hun behoefte. Door de jongens bij het onderwerp te betrekken, ontstaat er meer wederzijds begrip. Dit komt de sfeer op school ten goede. 

Het programma begint met het verhogen van het bewustzijn op de invloed van de menstruatiecyclus en is geschikt om klassikaal of school breed in te zetten. Onze programma's zijn geschikt vanaf het tweede leerjaar.

Op maat gemaakte programma's

Vanaf het moment dat ik het er voor het eerst met mijn klasgenoten over had gehad, groeide hun enthousiasme. Peter en Anke vertelden op een andere manier als gewoonlijk over de menstruatie en lieten de meisjes een enquête invullen. Deze bespraken we gezamenlijk. Dit is echt interessant.

Inez

Zelf heb ik bij mijn eigen menstruatie nooit last van enige klachten, om eens te ervaren wat de andere meiden ervaren was apart en zeer zeker gevoelig. Nu heb ik wel wat meer begrip voor mijn medeleerlingen als die wegens hun menstruatie ziek thuis blijven en de jongens ook.

Sanne

Ik vond de menstruatie challenge bijzonder om zelf eens te doen maar vooral leuk om te kijken hoe iedereen er anders op reageert. Ik denk dat het een goede manier is geweest om leerlingen (vooral jongens) zich meer bewust te maken van de menstruatiecyclus van een vrouw en vooral om de gedachte dat vrouwen zich aanstellen de wereld uit te helpen.

Rebecca

Klassikaal of school breed basis MAP programma

Menstruatie voorlichting op scholen die aansluit op de behoefte van leerlingen. Pijnlijke menstruaties zijn niet natuurlijk. De juiste voorlichting is essentieel, zeker voor jonge meiden die veel last hebben van hun menstruatie.

Het basis programma duurt twee uur en bestaat uit:

· Een onlineonderzoek naar de invloed van de menstruatie op jonge meiden. Wat ervaren zij tijdens hun menstruatie, met welke vragen lopen zij rond en hoe denken zij dat het beter kan.

· Een educatieve quiz voor jongens. Wat weten zij over het onderwerp en hoe gaan ze om met menstruerende meisjes.

· Educatie over de meest voorkomende vragen, zoals wat kan ik doen om minder klachten te ervaren en hoe kan ik op een fatsoenlijke manier opkomen voor mijn behoeftes.

· Jongens en mannelijke docenten kunnen de inmiddels landelijk bekende Men-Struatie challenge doen. Educatie is belangrijk maar zelf ervaren wat veel meiden maandelijks ervaren, geeft direct en zonder omhaal een beeld dat zij nooit meer vergeten (De challenge is volledig veilig en wordt uitsluitend met gekeurd materiaal uitgevoerd).

De investering voor het klassikale programma is €75,- excl. btw per lesuur. Dit is inclusief lesmateriaal en voorbereidingstijd en exclusief reiskostenvergoeding (€0,39 cent per kilometer).

De investering voor een school breed programma is €250,- excl. btw. Wij komen dan met twee mensen. Dit is inclusief lesmateriaal en voorbereidingstijd en exclusief reiskostenvergoeding (€0,39 cent per kilometer).

Heb je interesse in dit programma? Klik dan op onderstaande knop.

Lyceum Oudehoven

"Als docent mocht ik ervraren hoe het is om 

ongesteld te worden. Ik dacht altijd; Joh, stel je niet aan. 

Maar dat denk ik nu niet meer."

Het vervolg programma

Vragen die jonge meiden echt beantwoord willen hebben.

Uit onderzoek onder meer dan 10.000 jonge meiden in de leeftijd 13 tot 19 jaar, blijkt dat zij met veel vragen rondlopen over hun menstruatiecyclus. Vragen die zij vaak niet durven te stellen en/of onvoldoende antwoord op krijgen tijdens de reguliere biologielessen.

Dit zijn de meest gestelde vragen uit het onderzoek:

1. Hoe kan ik omgaan met onbegrip

2. Wat kan ik doen om minder klachten te ervaren

3. Wat zijn normale klachten en welke niet

4. Hoe communiceer ik over mijn menstruatie

5. Hoe kan ik beter luisteren naar mijn eigen lichaam

6. Hoe kom ik op voor mijn eigen behoeftes

7. Wat zijn de voor- en nadelen van hormonale anticonceptie

8. Wat is een gezonde cyclus

9. Wat houdt de hele cyclus in

10. Wat is de invloed van voeding


Op deze vragen gaan we in tijdens een klassikale workshop. Zowel de jongens als de meisjes worden betrokken bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Dit verhoogt de kennis en betrokkenheid van zowel jongens als meisjes.

Over de meer inhoudelijke vragen en onderwerpen met betrekking tot de menstruatie zelf, scheiden we de jongens en de meisjes. Om zo in een veilige setting meisjes en jongens de mogelijkheid te bieden, de meest persoonlijke vragen te stellen en beantwoord te krijgen. 

Het programma wordt aangepast op het aantal beschikbare uren van de school. Het maximum is echter 4 uur per schooljaar per klas.

Voor dit programma rekenen wij €75,- excl. btw per lesuur, mits er meerdere lesuren achter elkaar mogelijk zijn. Dit is inclusief lesmateriaal en voorbereidingstijd en exclusief reiskostenvergoeding.

Heb je interesse in dit programma? Klik dan op onderstaande knop.

Het Dalton college in Alkmaar

Docenten en leerlingen aan het woord over het programma. 


"Knap dat het zo goed vergelijkbaar is 

met echte menstruatiekrampen."

Programma voor docenten

Voor docenten is het vaak lastig in te schatten hoeveel last een meisje daadwerkelijk heeft. Gebruikt ze nu haar menstruatie als excuus of is er daadwerkelijk iets aan de hand?

Meiden geven aan dat ze het belangrijk vinden om zich veilig te voelen. Niet vrij kunnen of durven praten over hun behoeftes geeft een gevoel van onveiligheid. Hierin kan met betrekking tot de menstruatie een docent een enorme positieve rol spelen.

Hoe herken je daadwerkelijke klachten en hoe kun je hiermee omgaan? Hoe kun je als docent samen met jouw leerlingen het taboe dat rondom de menstruatie hangt doorbreken?

Veel docenten staan open voor gesprekken met leerlingen, ook over dit onderwerp. Een veel gehoorde opmerking is dan ook: 'leerlingen kunnen met al hun vragen over dit onderwerp bij mij terecht. Waarom zouder we hier dan aparte programma's voor moeten hebben?' 

In de praktijk blijkt dat leerlingen het toch heel moeilijk vinden om open over dit onderwerp te praten. Ze schamen zich vaak en dus is het zaak om dit stap voor stap en school breed, beter bespreekbaar te maken. 

Korte workshop op school

In deze twee uur durende workshop, worden alle docenten voorgelicht over de invloed van de menstruatie op leerprestaties en ziekteverzuim. Aan de orde komen:

• Uitslagen van het onderzoek onder meer dan 10.000 jonge meiden

Good to know cards. Met deze kaartjes kunnen meiden onopvallend aangeven waar zij last van hebben tijdens hun cyclus. Daarnaast krijgen zij meer inzicht in hun eigen cyclus

• Welke menstruatieklachten zijn ‘normaal’ en welke niet

• Mannelijke docenten kunnen even voelen wat het is om te menstrueren

• Hoe herken je niet normale klachten bij leerlingen

De investering in deze workshop is €399,- excl. reiskosten

Wanneer deze workshop samen met een van de bovengenoemde programma's gecombineerd wordt, is de investering €75,- per uur excl. reiskosten. 

Uitgebreide Workshop

Tijdens een zes uur durende workshop gaan wij gezamenlijk de onderstaande onderwerpen behandelen:

• Herken je de invloed van de menstruatie op leerprestaties, zoals het landelijk onderzoek laat zien

• Hoe herken je daadwerkelijke klachten en symptomen

• Wat zijn normale klachten en bij welke klachten moeten er alarmbellen afgaan

• Hoe help je meiden met de vragen die zij hebben, maar niet durven stellen

• Welke additionele informatie kun je meiden geven binnen jouw lesprogramma

• Hoe betrek je jongens bij het onderwerp

• Hoe zou je als onderwijsinstelling meer invulling kunnen geven aan de behoeftes van meiden

Investering 

Deze zes uur durende workshop is toegankelijk voor alle docenten. De investering is afhankelijk van het aantal deelnemende docenten.  Deze workshop kan zowel binnen de school als op een externe locatie gegeven worden. De workshop is inclusief lesmateriaal. 

Heb je interesse in dit programma? Klik dan op onderstaande knop.

Het Assink lyceum 

"Het was bijzonder, heftig. 

Meisjes en vrouwen hebben dit langer dan dat ik nu heb ervaren. 

Het was niet leuk, maar wel leerzaam als man."

Advies en evaluatie

Advies

Na afronding van het programma, stellen wij indien gewenst, een advies rapport voor de school op. In dit rapport adviseren wij op basis van onze bevindingen en de feedback die wij van docenten en leerlingen krijgen. Welke stappen kan de school nemen om meer bewust om te gaan met de behoeftes van meisjes en hoe kun je hier in de praktijk invulling aan geven.

Evaluatie

Twee maanden na het vervolgprogramma, wordt er aan de leerlingen en docenten gevraagd om een online evaluatieformulier in te vullen. De resultaten van deze evaluatie worden met de school gedeeld. 

Het Cals college Nieuwegein

"Behalve dat het pijn doet, leid het je ontzettend af." 


"Het kan niet anders dan dat dit de leerprestaties beïnvloed."

Helen Parkhurst college

Deze leerlingen gaan nog een stap verder

Docenten Montessori Lyceum 

aan het woord

"Ik snap dat er iets moet gebeuren, maar hoe weet ik nog niet"

Wij gebruiken cookies