Rekening houden met de cyclus van vrouwen, maakt hét verschil

• Lager ziekteverzuim

• Hogere productiviteit

• Minder verloop van vrouwelijk personeel

• Minder stress op de werkvloer

• Betere communicatie

21,1%

Van de vrouwen meldt zich regelmatig ziek met menstruatie of overgang gerelateerde klachten

37,8%

Van de vrouwen meldt zich soms ziek met menstruatie of overgang gerelateerde klachten

16,5%

Van de vrouwen meldt zich nooit ziek met menstruatie of overgang gerelateerde klachten

22,9%

Van de vrouwen meldt zich niet ziek, maar vindt wel dat ze dit zou moeten doen

Drie eenvoudige stappen

1- Gevalideerd onderzoek naar de impact van de menstruatie binnen jouw organisatie

2- NEED - TO - KNOW educatie verstrekken onder medewerkers en management 

3- Opleiden basis hulpverleners voor vrouwen als eerste aanspreekpunt binnen bedrijf


Lees meer
Invloed menstruatie en overgang

Wat is de invloed van de menstruatiecyclus en overgang binnen uw bedrijf? 

Wat is de invloed van de menstruatiecyclus van vrouwen binnen een bedrijf? Dat kunnen wij werkgevers precies vertellen; volledig onderbouwd en gestaafd met onderzoeksresultaten. Wij kunnen wel uitleggen dat veel vrouwen pijnklachten ervaren. Dat zij zich vaak moeilijker kunnen concentreren. Dat hun energieniveau lager is tijdens de zwaarste dagen van de menstruatie. Ook kunnen we een man vertellen waar vrouwen behoefte aan hebben tijdens hun menstruatie. Toch blijft het voor een man heel lastig om écht te begrijpen wat vrouwen bedoelen en voelen. Zou dit de reden kunnen zijn waarom we er binnen het bedrijfsleven zo weinig rekening mee houden?

Daarom hebben we de Men-struatie challenge ontwikkeld.

Een menstruatie simulator zegt meer dan duizend worden. Tijdens de Men-struatie challenge laten we mannen VOELEN hoe het écht is om menstruatiekrampen te ervaren en welke invloed dit kan hebben op het dagelijks leven van vrouwen. Zodra mannen dit hebben gevoeld, hoef je helemaal niets meer uit te leggen, ze begrijpen het volkomen.  In slechts 10 minuten is het hen volkomen duidelijk. 

Workshops met impact

Het doel van deze workshop is:


 • Draagvlak creëren voor verandering
 • Bewustzijn ontwikkelen over de invloed van de menstruatiecyclus en overgang op het functioneren van vrouwen binnen een bedrijf.
 • Gezamenlijk oplossingen bedenken om te voorzien in de belangrijkste behoeftes van vrouwen rondom hun menstruatiecyclus en/of overgang
 • Stressreductie voor mannen en vrouwen op de werkvloer
 • Welke invloed hormonen op vrouwen en mannen hebben
 • Waarom stress hormonaal is
 • Meer bewustzijn op de verschillen tussen mannen en vrouwen
 • Het bevorderen van begrip tussen mannen en vrouwen
 • Lager ziekteverzuim
 • Hogere productiviteit
 • Een prettiger werkklimaat
 • Makkelijker vrouwelijk personeel aantrekken en behouden

Meten = Weten. Voor het bedrijf zelf komt er:

Direct inzicht in menstruatie en/of overgang gerelateerd ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder vrouwen kan enorm omlaag, wanneer je als werkgever rekening houdt met hun menstruatiecyclus. Het vrouwenlijf heeft andere behoeftes dan dat van een man. Dat maakt vrouwen niet zwakker maar juist krachtig wanneer je hier rekening mee leert houden.

Direct inzicht in menstruatie en/of overgang gerelateerd productieverlies

Gemiddeld houden vrouwen slechts 53% van hun energie over tijdens de eerste paar dagen van hun menstruatie. Dit is niet nodig als je hier als werkgever meer rekening mee houdt. Vrouwen worden dan juist vele malen krachtiger. 

Direct inzicht in optimalisatie van de positie van vrouwelijk personeel

Vrouwen weten zelf het beste hoe en wanneer ze optimaal kunnen functioneren. Door hier oog voor te hebben, profiteert het hele bedrijf. Wat die behoeftes zijn, wordt duidelijk na de Quickscan en de  workshop

Het resultaat van de workshop

is vrouwen die:


 • Minder vaak vermoeid zijn
 • Minder of geen menstruatieklachten kunnen gaan ervaren
 • Korter kunnen gaan menstrueren
 • Gezonder/fitter worden
 • Effectiever/productiever/creatiever kunnen zijn
 • Gelukkiger zijn
 • Meer ontspannen zijn
 • Krachtiger zijn
 • Meer verbonden zijn met zichzelf en hun omgeving
 • Loyaler zijn aan de organisatie

Het resultaat van de workshop

is mannen die:


 • Meer begrijpen van de fases van de cyclus van vrouwen
 • Beseffen dat hormonen ook in hun lichaam een rol spelen
 • Weten hoe ze energieker kunnen worden
 • Weten hoe ze vrouwen beter kunnen ondersteunen
 • Effectiever/productiever/creatiever zijn
 • Meer ontspannen zijn
 • Minder stress ervaren

Opleiden BHvV-er 

Een eerste aanspreekpunt binnen een organisatie is essentieel. Wij kunnen een erkende BHvV-er (Basis Hulpverlener voor Vrouwen) binnen de organisatie opleiden. 

Uit onderzoek blijkt namelijk:

 • 80% van de vrouwen vindt meer kennis over de menstruatie en overgang binnen het bedrijf heel belangrijk
 • 70% van de vrouwen denk dat dit positieve verandering in beweging kan zetten 
 • 69% van de vrouwen vindt het belangrijk dat er centrale aanspreekpunten komen binnen het bedrijf

De Basis Hulpverleners voor Vrouwen zijn het eerste aanspreekpunt voor vrouwen met cyclus- of overgang gerelateerde vraagstukken. 

De BHvV-er binnen de organisatie is instaat om:

 • Zorgelijke signalen te herkennen
 • Ondersteunende gesprekken te voeren
 • Testjes uit te voeren
 • Door te verwijzen naar de juiste instanties

Door het opleiden van een BHvV-er blijft het onderwerp centraal bespreekbaar. De kans is anders groot dat deze gevoelige onderwerpen ondergesneeuwd raken, omdat het voor een individuele vrouw lastig kan zijn om het onderwerp actueel te houden. Voor de werkgever blijft het op deze manier ook meer overzichtelijk.

RI&E

Na vele onderzoeken (Radboud, Menstruatie voorlichtingsinstituut, wonen inc, TNO) blijkt dat er een risico jarenlang over het hoofd is gezien. Namelijk menstruatie- en overgang gerelateerde klachten. Wij zijn de eerste partij die niet alleen onderzoek heeft gedaan naar de invloed van de menstruatie op vrouw en werk/maatschappij maar wij hebben ook de oplossing(en) om het risico te verkleinen of zelfs weg te nemen. U als werkgever kan na onze anonieme quickscan en voorlichting weer voldoen aan de verplichte RI&E en daarnaast economisch er een groot voordeel uit halen.

Via de onderstaande knop kunt u een snelle test doen om te zien of een eventuele scan voor uw bedrijf noodzakelijk is. 


Dit is wat een arts hierover te zeggen heeft:

Introductie need-to-know workshop

Tijdens een twee uur durend event, vertellen we meer over de impact van de menstruatie op mens en maatschappij.

 • We delen basic need-to-know informatie over welke cyclus gerelateerde symptomen natuurlijk zijn, welke afwijken en welke zelfs zorgbehoevend zijn.
 • We delen basic need-to-know informatie over hoe deze klachten vaak ontstaan.
 • We geven basic need-to-know informatie over wat je al vrouw hier zelf aan zou kunnen doen. 
 • We delen basic need-to-know informatie over what je als man of werkgever kunt doen om vrouwen de support te geven die ze nodig hebben.
 • en natuurlijk krijgen de mannen de kans om zelf eens te voelen hoe het is om met menstruatiekrampen te moeten functioneren. 

Workshop speciaal ontwikkeld voor jouw bedrijf/organisatie

Tijdens de workshop wordt er onder het vrouwelijk personeel een absoluut anoniem onderzoek gehouden. De zogenaamde QuickScan.

De QuickScan is gebaseerd op de vragen uit het wetenschappelijk onderzoek dat in 2017 onder 42.000 vrouwen is gedaan door het Radboud UMC in samenwerking met het Menstruatie voorlichtingsinstituut en de Endometriose stichting. 

Het onderzoek splitst zich in de gevolgen van menstruatie- of overgang gerelateerde impact.

Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts 5 minuten.

Aan het mannelijke personeel wordt gevraagd om deel te nemen aan een korte quiz om inzichtelijk te maken hoeveel mannen weten over de menstruatie dan wel de overgang. Deze quiz is heel verhelderend.

De QuickScan en de quiz helpen mee om het bewustzijn op de menstruatiecyclus te verhogen en de taboes op de werkvloer te doorbreken. Daarnaast wordt het direct duidelijk of er draagvlak is voor een ware verandering binnen jouw bedrijf.

Het effect van deze workshop

Het workshop programma • De mannen doen één voor één de Men-Struatie challenge met de menstruatie-simulator en de mannen-quiz (Dit gebeurt in de ochtend uren tijdens de werkzaamheden,  zodat er zo min mogelijk arbeidstijd verloren gaat. De challenge duurt ongeveer 10 minuten per persoon) Dit is natuurlijk op vrijwillige basis.
 • De vrouwen doen de QuickScan (anoniem in de uren/dagen voor de workshop).
 • Alle deelnemers werken samen ideeën uit om bewuster om te gaan met de menstruatiecyclus en/of de overgang tijdens de 2,5uur durende workshop in de middag
 • We geven praktische tips aan vrouwen om minder last te ervaren van hun menstruatie en/of overgang
 • We geven tips om ziekteverzuim te voorkomen
 • We geven voorlichting over hoe stress ontstaat, wat het effect hiervan op het lichaam is, hoe je dit kunt herkennen en vertellen hoe je dit te kunt voorkomen
 • Mannen en vrouwen leren de signalen te herkennen van zorgelijke menstruatie- dan wel overgang klachten
 • Mannen en vrouwen leren de signalen te herkenen van de verschillende fases, valkuilen en krachten tijdens de cyclus
 • De directie ontvangt na afloop van de workshop een uitgebreid rapport met aanbevelingen

Elke ander indeling van de dag is bespreekbaar. 

Trudy Vlot arts: Vrouwen als mannen laten functioneren is vragen om problemen

Ondersteuning

Uit de resultaten van de QuickScan zou naar voren kunnen komen dat er gerichte zorg nodig is. Om vrouwen binnen uw organisatie met raad en daad terzijde te staan, hebben wij een zorgteam van specialisten klaar staan. Zowel naar artsen als speciaal opgeleide therapeuten kan doorverwezen worden. Dit om de juiste zorg die uw vrouwelijk personeel nodig heeft, te verlenen en zo uitval te voorkomen. Dit kan zelfs binnen het bedrijf indien dit gewenst is.

Daarnaast is een online omgeving waarin vrouwen (en binnenkort ook mannen in een aparte omgeving) met al hun vragen terecht kunnen over de menstruatie en overgang. Via chat en eventuele oriëntatie gesprekken, kunnen vrouwen persoonlijk of anoniem hun vragen beantwoord krijgen. 

onze cycus therapeuten

Boek nu deze workshop of vraag meer informatie aan

Wilt Ualleen een QuickScan laten uitvoeren binnen het bedrijf? Dat kan natuurlijk ook.

Intakegesprek bij uw bedrijf

Samen bespreken we de inhoud QuickScan en het verdere verloop van de procedure.

Uitzetten van de QuickScan

De QuickScan wordt vanuit uw eigen database verstuurd naar het personeel. Zo blijven de persoonlijke gegevens van het personeel veilig. De link naar de QuickScan kan maar eenmalig gebruikt worden. Zo houden we de uitslagen van het onderzoek betrouwbaar

Antwoorden op de vragen

De antwoorden die personeelsleden geven zijn 100% anoniem. Wij vragen in de QuickScan nooit om persoonlijke gegevens. IP-adressen worden niet opgeslagen in onze database

Sluiten van de QuickScan 

Na de overeengekomen periode sluiten we de QuickScan

Analyse

Na het sluiten van de scan analyseren wij de gegevens en maken hier een rapport op maat van

Bespreken rapport

Wanneer het rapport klaar is, komen wij langs om de inhoud en de resultaten met elkaar te bespreken

Aanvragen workshop en/of quickscan

Het hoge ziekteverzuim door cyclus of overgang gerelateerde klachten is onnodig!

Luisteren naar de behoeftes maakt alle verschil

Workshop SAP

Workshop FNV

Bedrijven en instellingen waar wij workshops verzorgt hebben.  

Hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar bij jouw werkgever