Rekening houden met de cyclus van vrouwen, maakt hét verschil

• Lager ziekteverzuim

• Hogere productiviteit

• Minder verloop van vrouwelijk personeel

• Minder stress op de werkvloer

• Betere communicatie

Hoe het dagelijks leven van veel vrouwen beïnvloed wordt tijdens de menstruatie

Stel je voor, je komt 's ochtends op werk en voelt je niet helemaal jezelf. Je energie is laag, concentreren is lastig en eigenlijk wil je het liefst weer naar huis. Dat is de realiteit voor veel vrouwen tijdens hun menstruatie.


Nu denk je misschien, waarom is dit zo belangrijk om te bespreken in onze organisatie? Nou, omdat het negeren van de menstruatiecyclus een bedrijf veel kan kosten. Denk aan ziekteverzuim, lagere productiviteit en stress op de werkvloer.


Maar er is goed nieuws. Door rekening te houden met de cyclus van vrouwen kunnen we dit allemaal voorkomen. Dit leidt tot minder ziekteverzuim, hogere productiviteit en een prettiger werkklimaat.

Nu horen we je denken: "Hoe dan?" Nou, door drie eenvoudige stappen te volgen.

Stap 1

Eerst onderzoeken we de impact van de menstruatiecyclus binnen de organisatie. 

Met onze anonieme quick scan bieden we de mogelijkheid om de invloed van de menstruatiecyclus binnen jouw bedrijf of organisatie zichtbaar te maken. Dit is een stap richting het verbeteren van de positie van vrouwen en het creëren van een werkvloer die vrouwvriendelijker is. Het gaat hier niet om het benadrukken van verschillen, maar om het erkennen en accommoderen van de natuurlijke behoeften van ons lichaam.


Door deel te nemen aan deze scan, draag je bij aan een cultuurverandering binnen je organisatie. Een cultuur waarin vrouwen zich ondersteund voelen, waar hun welzijn prioriteit heeft, en waar we samen bouwen aan een inclusieve werkomgeving. Laten we samen de stap zetten naar een toekomst waarin menstruatie niet langer een probleem is, maar slechts een deel van het leven dat we omarmen en respecteren.

Stap 2

Vervolgens verstrekken we essentiële educatie onder onze medewerkers en management. Kennis is macht, en in dit geval ook begrip en empathie.

Stap 3

Ten slotte kunt u overwegen om Basis Hulpverleners voor Vrouwen op te laten leiden als eerste aanspreekpunt binnen het bedrijf. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich gehoord en gesteund voelt op het moment dat hier behoefte aan is. 

Dit gaat niet alleen over vrouwen. Mannen spelen een cruciale rol in dit proces. Door meer te begrijpen van de fases van de cyclus kunnen zij ondersteunen waar nodig.

Stel je voor, een wereld waarin iedereen elkaar beter begrijpt. Waar empathie geen grenzen kent en we samen barrières doorbreken. Dat is precies wat we voor ogen hebben met de Men-struatie challenge. Een initiatief dat niet alleen uniek is, maar ook een diepgaand begrip creëert.

De reacties zijn overweldigend. Mannen die deelnemen aan de challenge ervaren iets wat ze nooit voor mogelijk hadden gehouden. Het opent hun ogen voor de dagelijkse realiteit van vele vrouwen. Dit moment van begrip is zo krachtig, dat woorden tekortschieten. En dat is precies wat we nodig hebben: begrip dat voorbij gaat aan woorden.

En nu, stel je voor wat dit betekent voor onze werkplekken. Een omgeving waar iedereen zich gezien en begrepen voelt. Waar vrouwenlijk personeel, HR medewerkers en management samenwerken met een dieper begrip voor elkaar. De Men-struatie challenge is niet zomaar een ervaring; het is een stap naar een empathischere en inclusievere toekomst.


Hoe is het om te presenteren tijdens krampen

Ons doel is niet alleen draagvlak creëren voor verandering, maar ook gezamenlijk oplossingen bedenken om te voorzien in de belangrijkste behoeftes van vrouwen rondom hun cyclus.

Workshops met impact

Wat krijgen we hiervoor terug?


Vrouwen die minder vaak vermoeid zijn, minder of geen menstruatieklachten ervaren en effectiever, productiever en creatiever kunnen zijn.

Maar ook mannen die meer begrip hebben en weten hoe ze beter kunnen ondersteunen. Een win-win voor iedereen.

Laten we eerlijk zijn, vrouwen en mannen functioneren op sommige momenten anders. En dat is oké. Door elkaar te ondersteunen en rekening te houden met elkaars behoeftes, creëren we een sterker team.

Dus, laten we samen deze reis beginnen. Door bewustzijn te vergroten binnen de organisatie, zorgen we voor een gezondere, prettigere en productievere werkomgeving voor iedereen.


Introductie need-to-know workshop

 Stel je eens voor, je zit in een ruimte samen met collega's, HR-medewerkers en management, allemaal verzameld met één gemeenschappelijk doel: meer te leren over een onderwerp dat iedereen aangaat, maar waar niet vaak genoeg over gesproken wordt. We gaan het hebben over de impact van menstruatie op mens en maatschappij. Een onderwerp dat zowel natuurlijk als essentieel is, maar toch vaak in de schaduw blijft. 

In de komende twee uur delen we belangrijke informatie over de menstruatiecyclus. Wat is normaal? Wat wijkt af? En wanneer is het tijd om aan de bel te trekken? Maar we gaan verder dan dat. We bespreken ook hoe deze klachten vaak ontstaan en wat je als vrouw zelf kunt doen om je beter te voelen. Het is essentiële kennis, gepresenteerd op een toegankelijke manier, zodat iedereen zich betrokken en geïnformeerd voelt.  

En we vergeten onze mannen niet. We bieden inzicht in hoe zij support kunnen bieden aan de vrouwen om hen heen, op de werkvloer en daarbuiten. Plus, we geven ze de unieke kans om eens te ervaren hoe het is om met menstruatiekrampen te moeten functioneren. Dit is meer dan alleen een workshop; het is een ervaring die jullie dichter bij elkaar brengt, begrip creëert en taboes doorbreekt. Laten we samen deze reis beginnen.


Maatwerk workshop

We bespreken iets dat vaak onbesproken blijft binnen de werkomgeving: de impact van de menstruatiecyclus en de overgang. Het doel is om samen een veilige en ondersteunende werkplek te creëren. 

Voordat we beginnen, wil ik jullie vertellen over de QuickScan die we enkele dagen voor de workshop anoniem doen. Deze is QuickScan is gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en geeft ons inzicht in hoe vrouwelijk personeel, de impact van menstruatie en overgang ervaren. Het invullen heeft slechts vijf minuten van jullie tijd nodig, maar het effect ervan kan langdurig positief zijn.  

Aan de mannelijke collega's hebben we ook gedacht. Er is een korte quiz ontwikkeld om de kennis te testen en te vergroten over deze onderwerpen. Het is niet alleen informatief, maar ook verhelderend. Samen kunnen we het taboe doorbreken. 

Tijdens de workshop gaan we samenwerken om praktische ideeën uit te werken. Hoe kunnen we bewuster omgaan met de menstruatiecyclus en de overgang op de werkvloer? We delen tips om het comfort te verhogen en ziekteverzuim te voorkomen. Ook stressmanagement komt aan bod, iets wat ons allemaal raakt. 

Tot slot, na afloop van deze workshop, zal de directie een uitgebreid rapport ontvangen met onze bevindingen en aanbevelingen dat op draagvlak vanuit de organisatie kan rekenen. Dit is een kans voor ware verandering binnen het bedrijf. Laten we deze kans grijpen en samen werken aan een betere toekomst.

Opleiden BHvV-ers 

Stel je voor, een werkomgeving waar elke vrouw zich begrepen en ondersteund voelt. Een plek waar we niet alleen praten over targets en projecten, maar ook open kunnen zijn over de natuurlijke cycli van het leven. 80% van ons vindt dit belangrijk. En terecht, want kennis en begrip binnen het bedrijf over zaken als de menstruatie en overgang kunnen een wereld van verschil maken.


Nu vraag je je misschien af, hoe kunnen we dit in onze organisatie realiseren? Het antwoord ligt dichterbij dan je denkt. Door het opleiden van een Basis Hulpverleners voor Vrouwen, mensen die binnen het bedrijf, die speciaal getraind zijn om te luisteren, te ondersteunen en de juiste richting op te wijzen. Iemand die er is voor speciaal voor vrouwen, op de momenten dat ze het het meest nodig hebben. 


En denk eens aan de impact die het kan hebben. Niet alleen het gevoel van echt gehoord en gezien worden, maar ook het praktische verschil. Het kunnen herkennen van signalen, het voeren van ondersteunende gesprekken en het doorverwijzen naar de juiste instanties wanneer dat nodig is. Dit alles draagt bij aan een cultuur waarin we ons allemaal gesteund voelen. Laten we samen die stap zetten.

RI&E

Het is tijd dat we een onderwerp aansnijden dat te lang onbesproken is gebleven. Wist u dat er jarenlang een risico over het hoofd is gezien op onze werkplekken en binnen onze maatschappij? Menstruatie- en overgang gerelateerde klachten hebben meer invloed dan we denken.

Na uitgebreid onderzoek door gerenommeerde instituten zoals het MVI, Radboud en TNO, is gebleken hoe groot de impact daadwerkelijk is. Niet alleen op de vrouw zelf, maar ook op de dynamiek binnen het werk en de maatschappij. Het mooie is: wij hebben niet alleen deze invloed onderzocht, maar ook oplossingen bedacht om dit risico te verkleinen of zelfs helemaal weg te nemen.

En u, als werkgever, speelt hierin een cruciale rol. Met onze anonieme quickscan en voorlichting kunt u niet alleen voldoen aan de verplichte RI&E, maar ook een positieve verandering teweegbrengen binnen uw organisatie. Het biedt zelfs economische voordelen. Bent u klaar om samen deze stap te zetten en een veiligere, inclusievere werkplek te creëren? Laten we samen deze verandering in gang zetten.


Dit is wat een arts hierover te zeggen heeft:

Trudy Vlot arts: Vrouwen als mannen laten functioneren is vragen om problemen

Ondersteuning

In een wereld waar de gezondheid en het welzijn van onze vrouwelijke collega's centraal staan, is het van cruciaal belang dat we aandacht besteden aan de specifieke behoeften die zij hebben. Soms merken we signalen op die wijzen op de noodzaak van gerichte zorg. Het is belangrijk om te weten dat er voor elke vrouw binnen onze organisatie hulp beschikbaar is, hulp die haar kan ondersteunen in tijden wanneer ze het het meest nodig heeft.

Stel je voor, een team van specialisten, altijd klaar om bij te springen. Therapeuten, die allemaal speciaal opgeleid om onze vrouwelijke werknemers te ondersteunen. Het gaat hier niet alleen om de fysieke gezondheid, maar ook om het mentale welzijn. En het mooie is, deze zorg kan zelfs binnen uw eigen bedrijf aangeboden worden als dat gewenst is. Zo blijven medewerkers dicht bij huis en in hun vertrouwde omgeving de steun ontvangen die ze nodig hebben.

Maar wat als je vragen hebt die je misschien niet hardop durft te stellen? Geen zorgen, daarvoor hebben we een oplossing. Een online omgeving, een veilige plek waar vrouwen (en binnenkort ook mannen) terecht kunnen met al hun vragen over bijvoorbeeld de menstruatie of de overgang. Via een chat of een persoonlijk gesprek, kan iedereen anoniem of juist heel persoonlijk zijn of haar vragen beantwoord krijgen. Want in onze organisatie staat niemand er alleen voor.

onze cycus therapeuten

Om te delen binnen het bedrijf

Boek nu een workshop of vraag meer informatie aan

Wilt U alleen een QuickScan laten uitvoeren binnen het bedrijf? Dat kan natuurlijk ook.

Intakegesprek bij uw bedrijf

Samen bespreken we de inhoud QuickScan en het verdere verloop van de procedure.

Uitzetten van de QuickScan

De QuickScan wordt vanuit uw eigen database verstuurd naar het personeel. Zo blijven de persoonlijke gegevens van het personeel veilig. De link naar de QuickScan kan maar eenmalig gebruikt worden. Zo houden we de uitslagen van het onderzoek betrouwbaar

Antwoorden op de vragen

De antwoorden die personeelsleden geven zijn 100% anoniem. Wij vragen in de QuickScan nooit om persoonlijke gegevens. IP-adressen worden niet opgeslagen in onze database

Sluiten van de QuickScan 

Na de overeengekomen periode sluiten we de QuickScan

Analyse

Na het sluiten van de scan analyseren wij de gegevens en maken hier een rapport op maat van

Bespreken rapport

Wanneer het rapport klaar is, komen wij langs om de inhoud en de resultaten met elkaar te bespreken

Video over de Quickscan

Aanvragen workshop en/of quickscan

Workshop SAP

Workshop FNV

Bedrijven en instellingen waar wij workshops verzorgt hebben.  

Hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar bij jouw werkgever