Menstruatie gerelateerd ziekteverzuim is vaak niet zichtbaar

Geen rekening houden met de menstruatiecyclus van je medewerksters kost je bedrijf veel geld


Wil je weten hoe je dit kunt voorkomen?

Na 1 workshop is alles duidelijk

Wat is de invloed van menstruatie op een bedrijf? Dat kunnen wij werkgevers precies vertellen; volledig onderbouwd en gestaafd met onderzoeksresultaten. Wij kunnen wel uitleggen dat veel vrouwen pijnklachten ervaren. Dat zij zich vaak moeilijker kunnen concentreren. Dat hun energieniveau lager is tijdens de zwaarste dagen van de menstruatie. Ook kunnen we een man vertellen waar vrouwen behoefte aan hebben tijdens hun menstruatie. Toch blijft het voor een man heel lastig om écht te begrijpen wat vrouwen bedoelen en voelen.

Daarom hebben we de Men-struatie challenge ontwikkeld.


Een menstruatie simulator zegt meer dan duizend worden. Tijdens de Men-struatie challenge laten we mannen VOELEN hoe het écht is om menstruatiekrampen te ervaren en welke invloed dit kan hebben op het dagelijks leven van vrouwen. Zodra mannen dit hebben gevoeld, hoef je helemaal niets meer uit te leggen, ze begrijpen het volkomen.  In slechts 10 minuten is het hen volkomen duidelijk. 

WORKSHOP VOOR BEDRIJVEN

Geen rekening houden met de menstruatie van medewerksters werkt ziekteverzuim in de hand. Dit kost een bedrijf veel geld. Wil je dit voorkomen? Boek dan onze workshop die wij speciaal voor bedrijven hebben ontwikkeld. 

Het doel van deze workshop is:

 • Bewustzijn ontwikkelen over de invloed van de menstruatiecyclus op het functioneren van vrouwen binnen een bedrijf.
 • Gezamenlijk oplossingen bedenken om te voorzien in de belangrijkste behoeftes van vrouwen rondom hun menstruatiecyclus
 • Stressreductie voor mannen en vrouwen op de werkvloer
 • Meer bewustzijn van de verschillen tussen mannen en vrouwen
 • Het bevorderen van begrip tussen mannen en vrouwen
 • Lager ziekteverzuim
 • Hogere productiviteit
 • Een prettiger werkklimaat

Voor het bedrijf zelf komt er:

Direct inzicht in menstruatie gerelateerd ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder vrouwen kan enorm omlaag, wanneer je als werkgever rekening houdt met hun menstruatiecyclus. Het vrouwenlijf heeft andere behoeftes dan dat van een man.

Direct inzicht in menstruatie gerelateerd productieverlies

Gemiddeld houden vrouwen slechts 53% van hun energie over tijdens de eerste paar dagen van hun menstruatie. Dit is niet nodig als je hier als werkgever meer rekening mee houdt

Direct inzicht in optimalisatie van de positie van vrouwelijk personeel

Vrouwen weten zelf het beste hoe en wanneer ze optimaal kunnen functioneren. Door hier oog voor te hebben, profiteert het hele bedrijf. Wat die behoeftes zijn, wordt duidelijk na de workshop

Het resultaat van de workshop

is vrouwen die:


 • Minder vaak vermoeid zijn
 • Minder of geen menstruatieklachten ervaren
 • Korter menstrueren
 • Gezonder/fitter zijn
 • Effectiever/productiever/creatiever zijn
 • Gelukkiger zijn
 • Meer ontspannen zijn
 • Krachtiger zijn
 • Meer verbonden zijn met zichzelf en hun omgeving

Dit is wat een arts hierover te zeggen heeft:

Workshop speciaal ontwikkeld voor jouw bedrijf

Tijdens de workshop wordt er onder het vrouwelijk personeel een absoluut anoniem onderzoek gehouden. De zogenaamde QuickScan.

De QuickScan is gebaseerd op de vragen uit het wetenschappelijk onderzoek dat in 2017 onder 42.000 vrouwen is gedaan door het Radboud UMC in samenwerking met het Menstruatie voorlichtingsinstituut en de Endometriose stichting. 

Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts 5 minuten.

Aan het mannelijke personeel wordt gevraagd om deel te nemen aan een korte quiz om inzichtelijk te maken hoeveel mannen weten over de menstruatie. Deze quiz is heel verhelderend.

De QuickScan en de quiz helpen mee om het bewustzijn op de menstruatiecyclus te verhogen en de taboes op de werkvloer te doorbreken. Daarnaast wordt het direct duidelijk of er draagvlak is voor een ware verandering binnen jouw bedrijf.

Het effect van deze workshop

Het workshop programma


 • De mannen doen één voor één de Men-Struatie challenge met de menstruatie-simulator en de mannen-quiz (Dit gebeurt in de ochtend uren zodat er zo min mogelijk arbeidstijd verloren gaat. De challenge duurt ongeveer 10 minuten per persoon)
 • De vrouwen doen de QuickScan (anoniem in de uren/dagen voor de workshop).
 • Alle deelnemers werkt werken samen ideeën uit om bewuster om te gaan met de menstruatiecyclus tijdens de 3 uur durende workshop in de middag
 • We geven praktische tips aan vrouwen om minder last te ervaren van hun menstruatie
 • We geven tips om ziekteverzuim te voorkomen
 • We geven voorlichting over hoe stress ontstaat, wat het effect hiervan op het lichaam is, hoe je dit kunt herkennen en vertellen hoe je dit te kunt voorkomen
 • De directie ontvangt na afloop van de workshop een uitgebreid rapport met aanbevelingen

Trudy Vlot arts: Vrouwen als mannen laten functioneren is vragen om problemen

Medische ondersteuning

Uit de resultaten van de QuickScan zou naar voren kunnen komen dat er gerichte medische zorg nodig is. Om vrouwen binnen uw organisatie met raad en daad terzijde te staan, hebben wij een zorgteam van meer dan 100 specialisten klaar staan. Zowel artsen als speciaal opgeleide therapeuten kunnen de zorg die uw vrouwelijk personeel nodig heeft, op zich nemen. Dit kan zelfs binnen het bedrijf indien dit gewenst is. Het kan zijn dat de behandeling geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Garantie programma

Wij bieden voor het vrouwelijk personeel een garantie programma aan. Met dit programma garanderen wij dat vrouwen binnen 6 maanden, minder menstruatieklachten hebben en zich een stuk energieker voelen. Mogelijk wordt een deel van dit garantie programma door de zorgverzekeraar vergoed. 

Boek nu deze workshop of vraag meer informatie aan

Wil je alleen een QuickScan laten uitvoeren binnen jouw bedrijf?


Dat kan natuurlijk ook.

Intake gesprek bij jouw bedrijf

Samen bespreken we de QuickScan en het verdere verloop van de procedure.

Uitzetten van de QuickScan

De QuickScan wordt vanuit jouw eigen database verstuurd naar het personeel. Zo blijven de persoonlijke gegevens van het personeel veilig. De link naar de QuickScan kan maar eenmalig gebruikt worden. Zo houden we de uitslagen van het onderzoek betrouwbaar

Antwoorden op de vragen

De antwoorden die personeelsleden geven zijn 100% anoniem. Wij vragen in de QuickScan nooit om persoonlijke gegevens. IP-adressen worden niet opgeslagen in onze database

Sluiten van de QuickScan 

Na de overeen gekomen periode sluiten we de QuickScan

Analyse

Na het sluiten van de scan analyseren wij de gegevens en maken hier een rapport op maat van

Bespreken rapport

Wanneer het rapport klaar is, komen wij langs om de inhoud en de resultaten met elkaar te bespreken

Aanvragen workshop en/of quickscan

Het Menstruatie voorlichtingsinstituut is ondermeer bekend van

arrow_drop_up arrow_drop_down