Anders omgaan met de menstruatiecyclus op scholen, 

komt niet alleen de leerprestaties ten goede

Hoe gaat uw school om met menstruerende meiden?

Laten we het hebben over een onderwerp dat ons allemaal aan het hart gaat: de gezondheid en het welzijn van onze leerlingen. Specifiek, hoe we als schoolgemeenschap rekening kunnen houden met de menstruatiecyclus van jonge meiden.

Wist u dat uit onderzoek onder 15.000 jonge meiden blijkt dat de meesten van hen tijdens hun menstruatie aanzienlijk minder energie hebben? Veel van deze meiden slikken zelfs pijnstillers om naar school te kunnen. Dit roept de vraag op: hoe effectief is het onderwijs voor hen op deze dagen?

Hoe ondersteunen we het gevoel van veiligheid

Een ander punt van zorg is de angst voor doorlekken, iets wat 83% van de meiden aangeeft. Deze angst is niet ongegrond, want doorlekken kan leiden tot pesterijen. Dit creëert een gevoel van onveiligheid op school, een plek waar elke leerling zich veilig en ondersteund zou moeten voelen.

Het is duidelijk dat er op veel scholen een gebrek aan begrip en kennis bestaat over de menstruatiecyclus en de impact ervan op jonge meiden. Maar liefst 85% van de meiden voelt dat er weinig tot geen rekening wordt gehouden met hun behoeftes tijdens deze periode.

Wat verwacht U als school van jonge meiden 

en hoe reëel zijn deze verwachtingen?

Laten we het gesprek aangaan

Wat als door anders om te gaan met de menstruatiecyclus van leerlingen, niet alleen hun welzijn verbetert, maar ook hun leerprestaties? Het bieden van ondersteuning en begrip kan een wereld van verschil maken en inclusieviteit verhogen. 

Het is tijd dat we het gesprek aangaan over hoe we het beleid op onze scholen kunnen aanpassen. Hoe kunnen we zorgen dat meiden zich gehoord en ondersteund voelen, niet alleen door hun medeleerlingen maar ook door het onderwijzend personeel?

Er zijn verschillende manieren om hiermee om te gaan. Denk aan flexibeler aanwezigheidsbeleid tijdens menstruatiedagen, voorlichting over menstruatie voor zowel leerlingen als docenten, en gemakkelijke toegang tot menstruatieproducten op school.

Laten we samenwerken om een omgeving te creëren waar elke leerling zich veilig en ondersteund voelt, ongeacht de fase van hun menstruatiecyclus. Door begrip en ondersteuning kunnen we niet alleen het welzijn van onze leerlingen verbeteren, maar ook hun leerprestaties. Laten we de dialoog aangaan en de verandering zijn die we willen zien in het onderwijs.

Het schoolbestuur over leerprestaties

Jonge meiden voelen zich veiliger 

wanneer er rekening wordt gehouden met hun behoeftes

Wat docenten zeggen na de challenge