Menstruatie onderzoeken

Heb jijzelf nog een mooi onderzoek gevonden? Laat het ons weten en wij publiceren het. 

Wat is de invloed van de menstruatie op schoolprestaties.

Dit onderzoek loopt nog tot continu door tijdens onze gastlessen. Inmiddels hebben hier al 15.500 meiden in de leeftijd 13 tot 19 aan meegewerkt. 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoeverre de menstruatie invloed heeft op schoolprestaties en ziekteverzuim.

Daarnaast willen wij onderzoeken waar de behoeftes van jonge meiden liggen en welke informatie aansluit bij hun vragen. 

Klik hieronder voor de uitslagen van het onderzoek. 

Invloed menstruatie op ziekteverzuim en productiviteit onder 42.000 vrouwen

Na de uitzending van RTL late night (december 2016), werden wij gebeld door Bertho Nieboer van het Radboud UMC. Hij stelde voor om nu eens op een meer wetenschappelijke manier onderzoek te doen. Samen met ons en de Endometriose stichting, is er gewerkt aan een gedegen onderzoek. Dit onderzoek is uiteindelijk door het Radboud gedaan in 2017.

Een greep uit de resultaten:

Van alle vrouwen die de vragenlijst invulden, gaf 85% aan maandelijks last te hebben van menstruatiepijn. Daarnaast gaf ruim 70% van de vrouwen aan last te hebben van psychische klachten en vermoeidheid rondom de menstruatie. Ongeveer één op de drie vrouwen gaf aan dat ze tijdens de menstruatie niet al hun dagelijkse bezigheden, zoals werk of taken thuis, volledig uit kunnen voeren. Minder dan de helft van de vrouwen gaf aan open te zijn tegen familie of vrienden over hun menstruatieklachten als ze hun dagelijkse bezigheden moesten aanpassen. "De omvang van dit onderzoek, het grootste in zijn soort, geeft wel aan dat het onderwerp erg relevant is.”

Onderzoek door Women inc. 

Op 26 september 2022 werd door Motivaction het onderzoek naar de invloed van menstruatie op het dagelijks leven van vrouwen gepubliceerd. Wij spreken grote dank en waardering uit voor Lieke van duist en Lonneke Gijsbers voor dit geweldige onderzoek.  

Onderzoek door leerlingen Montesorie lyceum Rotterdam

Voor hun profielwerkstuk hebben Lisa en Mint, zich verdiept in het vraagstuk: Wat is de invloed van de menstruatie op schoolprestaties en wat kan de school hieraan bijdragen.

Voor hun werkstuk kregen zij een welverdiende 10

Het geeft duidelijkheid over de invloed van de menstruatie tijdens proefwerken en tentamens. Daarnaast geven zij advies aan hun schoolleiding. 

Wil jij zelf een profielwerkstuk maken over dit onderwerp, dan helpen wij je graag. 

Onderzoek bijwerkingen hormonale anticonceptie

Dit Deense onderzoek werd gehouden onder meer dan 1 miljoen vrouwen. 

De belangrijkste conclusie is dat hormonaal anticonceptie gebruik, 80% meer kans geeft om ook antidepressiva voorgeschreven te krijgen.

Vice Broadly schreef hier aan blog artikel over en verwijst door naar dit onderzoek. 

Eerste onderzoek onder jonge meiden

Dit onderzoek is ons eerste onderzoek geweest onder 750 jonge meiden. 


Ons eerste onderzoek naar de invloed van de menstruatiecyclus

Dit onderzoek onder inmiddels 2200 vrouwen, was de aanleiding om het boek: Men-Struatie, de grote ontkenning te schrijven. 

Hormonale anticonceptie beïnvloed partnerkeuze

Vrouwen die de anticonceptiepil gebruiken, kiezen vaker genetisch vergelijkbare partners dan vrouwen met een natuurlijke menstruatiecyclus. Onderzoekers van de universiteit van Liverpool waarschuwen voor deze ontwikkeling, omdat genetische diversiteit erg belangrijk is voor een succesvolle voortplanting.

Nederlands onderzoek naar de invloed van de menstruatie

Na de uitzending bij Rtl-Late night, werd het Menstruatie voorlichtingsinstituut benaderd door gynaecoloog Bertho Nieboer. Hij wilde onze bevindingen graag wetenschappelijk onderzoeken.

Er is onderzoek gedaan naar de invloed van de menstruatie op verzuim en productiviteitsverlies. 

Aan dit onderzoek deden in 2017 42.000 duizend vrouwen in de leeftijd 15 tot 45 jaar mee.

De uitslagen laten nog steeds op zich wachten. Wat wel duidelijk is, is dat de invloed van de menstruatie enorm onderschat wordt. 

Zodra de uitslagen binnen zijn kun je deze hier vinden. 

Is het hormoonspiraal zo onschuldig als beweerd wordt

Het hormoonspiraal wordt steeds populairder onder vrouwen. Je bent 5 jaar lang beschermd tegen zwangerschappen en menstrueert niet meer (Onderzoek wijst uit dat 60% van de vrouwen nog wel menstrueert).

Daarnaast zouden de hormonen alleen plaatselijk afgegeven worden.

Maar wat is hiervan waar? Het Erasmus MC deed onderzoek.