Jonge meiden en menstruatieverlof. Het lijkt nodig. De uitslagen van het onderzoek.

Jonge meiden en menstruatieverlof. Het lijkt nodig. De uitslagen van het onderzoek.

Uit onderzoek dat gehouden is onder 750 meiden in de leeftijd van 13 tot 19 jaar, over wat zij ervaren tijdens de zwaarste dagen van hun menstruatie, blijkt dat de manier waarop wij nu met de menstruatiecyclus omgaan, niet aansluit bij hun behoeftes. 

Menstruatieverlof lijkt zo gek nog niet.

In het onderzoek gaven jonge meiden aan gemiddeld slechts 46,3% van hun energie over te houden. 61% slikt pijnstillers om door te kunnen gaan en 86% geeft aan naar RUST te verlangen.

Is menstruatieverlof wel realistisch?

Ja. In China, Korea, Japan en Engeland is het inmiddels in de wet al geregeld, dus waarom niet in Nederland? Toch hebben scholieren zelf ook nog andere oplossingen bedacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ruimte op school waar ze zich even terug kunnen trekken.

Conclusies uit het onderzoek

De conclusies die wij uit dit onderzoek trekken zijn de volgende:

  1. De manier waarop op dit moment met de menstruatiecyclus van jonge meiden omgegaan wordt, sluit niet aan bij de behoeftes
  2. De opmerking: “menstruatieklachten horen er gewoon bij” is misplaatst en kan schadelijk zijn
  3. Het gemiddelde energieniveau ligt op 46% van het normale niveau. Het lijkt dan onrealistisch om een 100% prestatie en concentratie te verwachten
  4. Pijn is volgens de wetenschap een signaal van het lichaam dat er iets aan de hand is. Pijn kun je onderdrukken maar dit neemt niet weg dat je lichaam je iets wil vertellen. 61% van de meiden slikt pijnstillers om door te kunnen gaan. Pijnstillers zijn hier niet voor bedoeld. 86% van de meiden (en 90% van de volwassenvrouwen) geeft aan op bed te willen blijven liggen en dus rust te willen. Dit lijkt een natuurlijkere manier van herstellen.
  5. 82% van de meiden meldt zich weleens ziek tijdens de menstruatie of geeft aan dit eigenlijk te moeten doen.
  6. Het lijkt erop dat menstrueren geen reden is om niet met de gymles mee te doen, terwijl de meeste meiden duidelijk aangeven hier moeite mee te hebben
  7. Een dag vrij waarbij lesstof later ingehaald kan worden lijkt het meest realistisch. Meiden die behoefte hebben aan een dag rust, zouden hiertoe in de gelegenheid gesteld moeten worden
  8. 53% van de meiden dwingt zichzelf om door te gaan. Wij vragen ons af of dit een natuurlijke manier van leven is en wat hierdoor de gevolgen op langere termijn zijn. In hoeverre beïnvloedt dit de algemene schoolprestaties?
  9. Veel jonge meiden gebruiken een vorm van anticonceptie. Vaak om klachten te verminderen. Als wij kijken naar de uitslagen van het onderzoek lijkt het erop dat deze middelen, daar niet altijd voldoende effect hebben

Wil je alle uitslagen van het onderzoek lezen? Klik dan hier.

Voor de uitslagen van het onderzoek bij volwassen vrouwen klik je hier.

Educatie en voorlichting is keihard nodig

Al drie jaar bekostig ik alle onderzoek, voorlichtingen en challenges zelf. De scholen geven aan graag de challenge op hun school te willen maar hebben geen budget om dit te bekostigen.

Met de challenge hebben we een aantal doelstellingen:

1.    Leraren laten ervaren dat menstruatie echt niet altijd meevalt

2.    Onderzoek doen (aan de hand van een online quiz) over wat jonge meiden ervaren en hoe de school hier anders mee om zou kunnen gaan

3.    Jongens te laten ervaren waarom ze meisjes beter kunnen ondersteunen dan pesten

4.    Meisjes te laten weten wat ‘normale’ klachten zijn en welke niet

5.    Meisjes tips mee te geven waardoor hun menstruatie minder klachten kan betekenen

6.    School en docenten aan de hand van de uitslagen van het onderzoekje adviseren

Er zijn twee mogelijkheden voor scholen

1- De Men-Struatie challenge in de klas. Tijdens een twee uur durend gastcollege vertellen wij meer over de invloed van de menstruatie. Hierdoor krijgen docent en jongens meer inzicht in wat veel meiden maandelijks mee maken.

2- De Men-Struatie challenge voor de hele school (geen maximum van het aantal leerlingen). Tijdens dit twee á drie uur durend event gebeurt er eigenlijk hetzelfde als in de klas maar dan voor de hele school. Bijvoorbeeld in de aula. Voordeel van deze challenge is dat er school-breed aandacht voor het onderwerp komt.

Klik hier voor meer informatie over de programma’s voor scholen

 

Over de schrijver
Mijn naam is Anke Verhagen. Ik ben moeder van 2 zonen en oorspronkelijk heb ik een achtergrond in de grafische branche. Sinds 2006 ben ik werkzaam als zelfstandige. In eerste instantie als grafisch vormgever maar sinds 2015 als professioneel lichaamstherapeut en cyclus coach. Vanaf het moment dat Peter me heeft gevraagd om meer naar mijn lichaam te luisteren ben ik voor mijzelf bij gaan houden wat de effecten waren van bijvoorbeeld als ik rust nam of juist niet. Ik vond het proces van de veranderingen in mijn lichaam en mijzelf zo boeiend, dat ik mezelf omschoolde naar professioneel lichaamstherapeut en cyclus coach. Het mooie van het combineren van lichaamsgerichte therapie en cyclus coaching, is dat ik nu in staat ben om vrouwen optimaal te begeleiden naar een natuurlijke menstruatiecyclus. Enerzijds door vrouwen te coachen/begeleiden met alle kennis vanuit medische oogpunt en door eigen ervaringen. En anderzijds door vrouwen te leren om weer volledig in contact te komen staan met hun eigen lichaam, zodat zij veel eerder voelen waar hun gezonde grenzen liggen. Dit heeft als voordeel dat vrouwen beter weten wat hun behoeftes zijn en in staat zijn om gedurende de hele maand optimaal gebruik kunnen maken van hun eigen cyclusgeheimen. Naast deze werkzaamheden deel ik mijn kennis graag tijdens gastcolleges, workshops, blog artikelen en natuurlijk in boekvorm.
Reactie plaatsen