Het Menstruatie instituut

Waarom doen wij wat we doen

Missie

Het is onze missie om kennis en bewustzijn te vergroten over de invloed van de menstruatiecyclus op mens en maatschappij. Vrouwen te helpen beseffen dat menstruatieklachten er helemaal niet 'gewoon' bij horen. De balans tussen mannen en vrouwen te herstellen zodat de polariteit weer bestaan mag. Zonder dat mannen of vrouwen over hun gezonde grenzen heen gaan.

Anke Verhagen

Oprichtster Menstruatie Voorlichtingsinstituut, auteur, trainer, coach, lichaamsgericht therapeut
meer info

Peter de Vroed

Oprichter Menstruatie Voorlichtingsinstituut, auteur, trainer workshop facilitator 
meer info

Waarom doen wij wat we doen


Anke Verhagen:

Het was haar partner Peter die voorstelde om haar cyclus eens te gaan bijhouden. Ik menstrueer al 26 jaar. Ga jij mij nou als man vertellen wat ik eventueel anders zou kunnen doen? Anke wilde eerste niet luisteren, maar heeft dit uiteindelijk wel gedaan, met alle gevolgen van dien. Van acht dagen menstrueren en veel pijn is Anke nog maar anderhalve dag ongesteld. Er volgde een groot onderzoek, waaruit bleek dat ze niet de enige was die geen enkele relatie met haar cyclus had.

Anke had als kind al veel last van haar ongesteldheid. Daar werd echter niet over gesproken. Ze heeft in haar leven zeven anticonceptiepillen geprobeerd, maar niets hielp. Het enige wat werkte, was de knop omzetten en doen alsof het erbij hoorde. Totdat Peter haar die vraag stelde en alles voor haar, hun relatie, het gezin en haar werk veranderde.

Anke is gaan luisteren naar haar lichaam en de signalen die het afgeeft. Vrouwen zijn zo druk met een baan, het huishouden, gezin, partner, sociaal leven en sporten, dat ze volledig voorbij gaan aan hun lichaam. Anke is gaan inzien dat ze meer met haar cyclus mag leven. Ze plant haar werkzaamheden gericht af op haar cyclus, waardoor ze vrijwel geen stress meer ervaart.

Ze heeft vrijwel geen pijnklachten, de moodswings zijn minder aanwezig en ze menstrueert nog maar anderhalve dag. Ze is gaan inzien dat er meer bewustzijn nodig is, zowel bij vrouwen als bij mannen. Veel vrouwen weten niet hoe hun cyclus in elkaar zit, laat staan dat mannen dit weten. Hoe kan de omgeving ondersteunend zijn aan vrouwen als de menstruatie nog steeds in de taboesfeer zit?

Het zal het bedrijfsleven ten goede komen, aldus Anke, als er meer openheid voor en communicatie over de menstruatiecyclus komt. “We hebben te lang alles op een mannelijke manier gedaan”. Hoe kan het dat zoveel vrouwen ziek zijn, een burn-out hebben of overspannen thuis zitten? Anke denkt dat als vrouwen meer de ruimte krijgen om naar hun eigen lichaam te luisteren, we allemaal in onze kracht kunnen gaan staan.


Peter de Vroed:

Peter is de eerste en enige man in Nederland die de menstruatiecyclus op de agenda zet van zowel mannen als vrouwen; jong en oud, op scholen en in het bedrijfsleven. Hij is de auteur van het boek: ‘Men-struatie, de grote ontkenning.’ 'Cyclus geheimen' en 'Bloedserieus. Peter is van mening dat er anno 2020 nog een groot taboe rust op de cyclus van de vrouw. Menstruatie? Daar hebben we het liever niet over, en al helemaal niet op het werk.

De menstruatiecyclus is een wezenlijk onderdeel in het leven van elke vrouw, bewust of onbewust, en of ze het leuk vindt of niet. Hij weet uit eigen ervaring, of eigenlijk door de ervaringen met zijn partner Anke, dat meer kennis over en bewustzijn op de menstruatiecyclus veel voordelen met zich meebrengen. Oók op de werkvloer. De hele menstruatie problematiek is in zijn ervaring niet nodig. Vrouwen hoeven geen last te hebben van hun menstruatie.

Volgens Peter is het tijd dat mannen en vrouwen een andere kijk krijgen op de kracht van de verschillen tussen vrouwen en mannen. Wanneer we elkaar beter gaan begrijpen en elkaar werkelijk vrouw en man laten zijn, wordt het leven een stuk aangenamer. Daarbij levert het ook een boel op, zowel thuis als op het werk.

Dit alles vraagt om een andere kijk vanuit de maatschappij. Een andere kijk waar ook een ondersteuning in verscholen ligt, namelijk vanuit de leerkracht, de werkgever of de partner. Een kijk waarbij er meer oog komt voor samenwerking in plaats van strijd.

“Hoe mooi zou het zijn als we rekening gaan houden met de verschillende behoeftes tussen mannen en vrouwen, zodat iedereen optimaal kan functioneren?”, vraagt Peter zich regelmatig af. Dat de menstruatiecyclus en het bewustzijn hierop een belangrijke rol spelen is voor hem duidelijk. Hij ziet het als zijn missie dat dit uiteindelijk voor iedereen duidelijk wordt.

Visie

Wanneer we het idee van ‘gelijkheid’ tussen vrouwen en mannen los kunnen laten en de verschillen niet langer als handicap zien, ontstaat er ruimte en inzicht voor de verschillen in behoeftes. Mannen en vrouwen hebben van nature een verschillende manier van denken en doen en hier schuilt een enorme kracht in.

Doelstelling

Geen rekening houden met de behoefte van vrouwen tijdens hun menstruatie, leidt tot ziekteverzuim en productiviteitsverlies. Dit kost het bedrijfsleven jaarlijks ongeveer 8 miljard euro. De belangrijkste redenen dat dit verlies niet zichtbaar is, zijn de taboesfeer en het gebrek aan kennis over de invloed van de menstruatiecyclus.

Het menstruatie voorlichtingsinstituut heeft als doelstelling om de taboe te doorbreken, onderzoek te doen en kennis over te dragen binnen scholen, bedrijven en instellingen. Via ons platform willen wij vrouwen daadwerkelijk helpen om 'menstruatieklachten' tot het verleden te laten behoren. 

Wij leiden coaches en docenten op om deze kennis over te dragen binnen de doelgroepen.

Onze teams

Ons Zorgteam

In ons Hormooncentrum helpen wij dagelijks vrouwen van hun menstruatieklachten af. 

Ons voorlichtingsteam

Ons voorlichtingsteam verzorgt workshops op scholen en binnen bedrijven.

Ons artsenteam

Naast onze goed opgeleide therapeuten, hebben wij ook een artsenteam

Anja van der Vegt

Adviseur menstruatieproducten

Eveline Bakker

Vuurvrouw in de overgang

Patricia Dijkema

Expert op menstruatiecyclus en hormoongebied

Menstrual awareness programs

Onze boeken

Boeken en methode

Menstruatietest

Zijn jouw menstruatieklachten normaal?

Doe nu de test

Programma's

Hier vind je onze programma's 

voor scholen, bedrijven, mannen, vrouwen en jonge meiden