Uitslagen menstruatieonderzoek jonge meiden

Invoed van de menstruatie op ziekteverzuim en schoolprestaties onderschat

Download onderzoek

 

 

Enorm veel ziekteverzuim door menstruatie

Er is onderzoek gedaan onder 15.000 meiden in de leeftijd 12 tot 19 jaar. Het onderzoek richtte zich op de invloed van de menstruatie op schoolprestaties en ziekteverzuim. Daarnaast is onderzocht aan welke informatie jonge meiden behoefte hebben.

Dit onderzoek is gebaseerd op het onderzoek dat het Radboud UMC gehouden heeft onder 42.000 vrouwen. In tegenstelling tot het Radboud hebben wij ons onderzoek random gehouden. Tijdens onze gastlessen op scholen hebben wij de meiden gevraagd mee te doen aan dit onderzoek. Dit werd massaal gedaan. Niet alleen door meiden mét klachten maar ook door meiden zonder klachten.

Conclusie

  • Het kennisniveau van meiden, docenten en schoolbesturen over het onderwerp menstruatie is ver beneden peil
  • Scholen houden volgens de meiden onvoldoende rekening met hun behoeftes
  • Te veel meiden blijven met ernstige menstruatieklachten rondlopen
  • Er heerst nog steeds een enorme taboe
  • Menstruatie gerelateerd ziekteverzuim is enorm hoog
  • Huidige voorlichting tijdens de biologieles sluit niet aan op de behoefte van de meiden

Openheid

Wij pleiten voor meer openheid en kennisoverdracht binnen het onderwijs. Te veel meiden lopen met klachten rond die medische aandacht behoeven. Het onderwijs zal meer rekening moeten gaan houden met de behoeftes van meisjes. Gelijke behandeling is op dit punt onzinnig omdat de behoeftes van meisjes ten opzichte van jongens totaal anders zijn. Wij nodigen het ministerie van onderwijs uit om in gesprek te gaan met ons, schoolbesturen en huisartsen. 

Dit boek geeft alle antwoorden op de vragen van tienermeiden

Help de nieuwe generatie opgroeien met een gezonder menstruatiecyclus

Zijn jouw menstruatieklachten normaal? Doe de test

Programma's voor scholen

Samen kunnen we iets wezenlijks betekenen voor de jonge generatie