Van meisje naar vrouw

Voorlichting voor meiden die nog moeten gaan menstrueren

MENARCHE

Menarche betekent de start van de menstruatiecyclus en de vruchtbare jaren van een meisje. Het is het begin van een levenscyclus dat een groot deel van het leven van de vrouw in beslag zal nemen.

Veel meisjes zijn niet op deze grote verandering voorbereid.

Essentiële informatie is een groot gemis en pijnlijk afwezig in onze maatschappij. Een goede voorbereiding, maar vooral ook het bekend worden met deze grote diverse en gemeenschappelijke ervaring, kan de beleving van een jonge vrouw volledig veranderen.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat meisjes die goed op hun menarche worden voorbereid, met een positieve instelling, meer emotionele draagkracht en een hoger zelfvertrouwen door het leven gaan. Ook ervaren ze minder negatieve cyclus gerelateerde symptomen, en hebben over het algemeen een aangenamere menstruatie ervaring (cyclische reis).

Menstruatie voorlichtingsinstituut en GIRLS TRIBE

Samen zetten wij ons in voor positieve menstruatie educatie en ondersteunt meiden in de fase van menarche en de verdere tienerjaren. Wij verzorgen workshops die gericht zijn op de menstruatiecyclus en de beleving daarvan, ook op lichaamsbewustzijn, en alles wat te maken heeft met de veranderingen in het leven van meisjes die aan de rand van de puberteit staan.

Tijdens deze workshop geven wij aandacht aan de anatomische en fysiologische aspecten van

de menstruatiecyclus, maar ook aan de mentale en emotionele kant van de menstruatiecyclus,

die vooral in de puberteit een grote rol speelt. Het doel is om gesprekken over menstruatie

te normaliseren. Daarnaast promoten we zelfwaardering en een positief zelfbeeld, door

schaamte te transformeren naar veerkracht, en delen we veel praktische tips, zodat de meiden

weten wat te verwachten, wat te doen, en hoe voor te bereiden.

Door laagdrempelige en duidelijke informatie te verstrekken, streven wij ernaar het bewustzijn

van jonge meiden te verhogen, alsmede het vermogen om op een juiste manier in te spelen op

lichamelijke en mentale veranderingen. Onze menstruatie educatie workshops genereren

vertrouwen in het lichaam, wat uiteindelijk leidt tot een hogere eigenwaarde en een sterke

weerbaarheid. Viering van de menarche (eerste menstruatie) staat hierin centraal.

Celebration Day for Girls (mini workshop)

EEN EDUCATIEF FEESTJE!

Menstruatie wordt meestal beschouwd als een gevolg van ovulatie en niet zozeer gezien als een op zichzelf staand iets. De ‘gebruikerservaring’ en de maandelijkse belevenissen worden niet besproken, noch ondersteunt. Daar willen wij verandering in brengen met positieve menstruatie educatie!

Met liefde en begrip delen wij onze kennis zodat menstruatie een bron van kracht wordt en niet een bron van zwakte en onzekerheid. Kennis over jezelf begint bij jezelf, en niet bij wat de wereld wel of niet projecteert!

Doel

De school biedt ruimte voor alle meiden uit groep 7 & 8 en hun moeders om samen te komen in het kader van zelfbewust opgroeien, meiden empowerment, en moeder-dochter ‘bonding.’

Wij openen de communicatielijnen rondom de menarche (eerste menstruatie) en bieden tools en support aan zodat meisjes zelfverzekerd opgroeien. Daarnaast versterken wij de moeder-dochterband en beamen (de rol van leerkrachten en) verzorgers als primair aanspreekpunt voor de meiden.

Voor scholen zijn onze workshops de perfecte aanvulling op bestaande (biologie)lessen, waarbij met een extra feestelijk jasje en samenkomst van moeders en dochters het vrouwzijn wordt gevierd.

Met behulp van filmpjes, verhalen van- en over vrouwen, gevoelskaarten en diverse andere props stimuleren wij de eigenwaarde van meisjes en vrouwen op een positieve manier, waardoor taboe en schaamte wegvalt.

Programma overzicht

• sessie 1: levenscycli en levensfasen

- Menstruele terminologie

- Cycli in de natuur

- Puberteit (mood swings en lichamelijke veranderingen)

- Hoe vaak menstrueert een vrouw? (samen beantwoorden moeder en dochter + leerkrachten indien aanwezig)

• sessie 2: verhalen en activiteiten

- Menstruatietafel

- Geschiedenis van menstruele hygiëne

- Anonieme Q&A vragen beantwoorden

- Gevoelskaarten activiteit

- Talisman activiteit moeder en dochter

- Strength cards activiteit moeder en dochter.

Extra’s

Menstruatiekaarten (van het menstruatie voorlichtingsinstituut), de Celebration Day talisman, de Girls Tribe 'menarche goodie bag’ , 

korting op een volledige CDG.

Facilitators

Talyah Donker en Zaira Roemer (Marjolein Faber komt binnenkort het team versterken)

Totale lestijd

2 uren

Kosten

75euro per uur, per workshop begeleider


 

WAAROM

➢ Connectie- Niet alleen moeder/dochter, maar ook de meiden onderling en de connectie met het vrouw-zijn. Gevoel van sisterhood. Juist in deze geïsoleerde maatschappij kan dit heel waardevol zijn.

➢ Normalisatie- Meiden laten voelen dat ze niet “raar” zijn en niet alleen zijn in deze gemeenschappelijke vrouwelijke ervaring. Taboe doorbreken. Menstruatie is heel normaal en kan veel moois brengen wanneer erkenning en begrip schaamte vervangen!

➢ ‘Shame resilience’- Kwetsbaar zijn is geen zwakte. Kwetsbaarheid tonen

en onszelf laten zien vergt kracht en moed. Kennis over jezelf leidt tot comfortabel met jezelf worden.

➢ ‘Positieve body image’- Enorm belangrijk in deze fase! We dragen het uit door erover te praten en door de vrouw te belichten op alles dat ze is, ongeacht vorm, kleur, of maat. “We get so worried about being “Pretty.” Let’s be pretty KIND. Pretty FUNNY. Pretty SMART. Pretty STRONG.”

➢ Introductie MCA/PME- MCA= menstrual cycle awareness en PME= positieve menstruatie educatie. Jezelf leren kennen d.m.v. een ritme die ons is gegeven. De menstruale cyclus. De vrouw is een cyclish wezen. We beschrijven verschillende cycli in de natuur en geven aan de menstruatie net zo natuurlijk is. PME legt de nadruk op het bespreekbaar maken van een heel natuurlijk proces waar geheimzinnig over wordt gedaan en wat vaak een negatieve lading heeft. Veel meiden (en vrouwen) hebben gezondheidsklachten die niet serieus worden genomen omdat er nooit over gesproken wordt en dus gedacht wordt dat het er nou eenmaal bij hoort. In connectie met je lichaam zijn, en bewust zijn van de cyclus die letterlijk leven geeft maar ook een grote indicator van onze welzijn kan zijn, versterkt een individu. Door ons lichaam serieus te nemen ontstaat er automatisch vertrouwen. Door opties en mogelijkheden te bespreken creeren we een gevoel van saamhorigheid en voelen we ons beter begrepen. Door te begrijpen wat er gebeurt, kunnen we beter inspelen op bepaalde situaties.

Waarom PME & MCA?

● Bespreekbaar maken van een natuurlijk proces waar geheimzinnig / negatief over wordt gedaan;

● Indicatie van algehele gezondheid;

● Het serieus kunnen nemen van gezondheidsklachten i.p.v. “het hoort er nou eenmaal bij;”

● Door te begrijpen wat er gebeurt in je lichaam, en het effect ervan op je psyche en emotionele huishouding, valt er beter in te spelen op bepaalde situaties;

● Gezonde keuzes maken is een natuurlijk verschijnsel van thuis voelen in je lichaam, in connectie zijn met het lichaam creëert vertrouwen;

● Innerlijke conflicten beïnvloeden prestatie, terwijl erkenning en grenzen kunnen stellen eigenwaarde verhogen en kracht geven.

➢ ‘Body literacy’- Kennis van eigen lichaam. Het juist benoemen van vrouwelijke organen en geslachtsdelen. We proberen het zo laagdrempelig mogelijk uit te leggen, vooral met veel visuele props.

➢ ‘Emotional literacy’- vermogen om emoties te herkennen en te benoemen. Naar anderen leren luisteren (empathisch vermogen ontwikkelen). Begrip kunnen tonen naar jezelf en elkaar.

➢ Psychospiritueel proces- Dit is de rode draad door de workshops heen: Het samenkomen van moeders en dochters. Mandala seeds (tijdens de volledige workshop). Positieve sprookjes/verhalen en de rol van de vrouw daarin. Handenarbeid; verassingsactiviteit dat ceremonieel de moeder-dochter band belicht. Verhalen over vrouwen/rolmodellen.

➢ Praktische tips- Opties worden besproken. Er is veel veranderd sinds wij opgroeiden! Menstruatiebenodigdheden toen en nu / Hygiene & Self-care. Voorbereiden op je menstruatie. Het bijhouden van een dagboek om je menstruatie te volgen, een patroon te herkennen, en je

gevoelens te kunnen plaatsen.

RESULTAAT

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat meisjes die goed op hun menarche worden

voorbereid, met een positieve instelling, meer emotionele draagkracht en een hoger

zelfvertrouwen door het leven gaan. Ook ervaren ze minder negatieve cyclus gerelateerde

symptomen, en hebben over het algemeen meer vertrouwen in het lichaam.

Bovenstaande feiten geven weer waarom activiteiten en gesprekken rondom deze onderwerpen een diepgaande en blijvende impact op de meisjes kunnen hebben. In combinatie met de voortdurende steun van moeders, familie, en andere verzorgers, vormt de Celebration Day for Girls workshop een voedingsbodem voor zelfwaardering, zelfbewustzijn en een positief

lichaamsbeeld. Weerbaarheid (fysiek en psychologisch) en integriteit, vormen de basis voor een gezonde besluitvorming rond relaties, seksualiteit en vruchtbaarheid, wanneer dat moment zich voor zal doen, en andere belangrijke levenskeuzes.

Wij geloven in de kracht en impact van deze voorlichting. Het is elke keer weer prachtig om te

zien hoe meiden aan het begin van de workshop van gesloten en een beetje oncomfortabel,

uiteindelijk openen en comfortabel kunnen praten over dit onderwerp, maar voornamelijk ook

kunnen zien dat er nog zoveel meer omheen hangt!

Het wijze lichaam wijst de weg naar onze innerlijke wijsheid. Heerlijk! Van taboe naar trots.

Wil je meer weten over onze workshops? Mail dan met info@men-struatie.nl