Beste ouder. Deze boodschap is speciaal voor jou

Hallo, ik ben Anke Verhagenen ik wil u hartelijk danken voor het aannemen van deze uitnodiging. Uw dochter en ik hebben iets belangrijks met u te delen, iets dat de kwaliteit van haar leven aanzienlijk kan verbeteren.We leven in een maatschappij die soms vergeet wat natuurlijk is. Menstruatieklachten worden vaak als normaal beschouwd, terwijl dat niet zo zou moeten zijn. Het is tijd om daar verandering in te brengen, samen.Gelukkig beginnen zelfs medische professionals het belang van dit onderwerp in te zien. Maar, er is nog een lange weg te gaan. Er ontbreken duidelijke richtlijnen voor wat als normaal, afwijkend of zorgbehoevend wordt beschouwd.Daarom hebben experts een nieuwe test ontwikkeld die duidelijkheid biedt. Uw dochter heeft deze test ingevuld en volgt nu een gratis programma dat haar helpt meer grip te krijgen op haar cyclus.Dit is een uitgelezen kans voor u als ouder om nog meer betrokken te raken. Om samen te kijken naar de resultaten en te bespreken wat deze betekenen. Het is een stap naar beter begrip en ondersteuning.De tijd van 'niet zeuren en gewoon doorgaan' ligt achter ons. Het negeren van klachten kan leiden tot overschrijding van natuurlijke grenzen, met alle gevolgen van dien. Het is tijd voor een nieuwe aanpak.Samen kunnen we een generatie vormen die goed geïnformeerd is en zonder noemenswaardige klachten door hun cyclus heen komt. Een generatie die weet dat menstruatieklachten niet 'gewoon' zijn en dat er vaak iets aan te doen is.

Ik wil u bedanken voor uw tijd en openheid. Samen kunnen we het verschil maken voor uw dochter en vele anderen. Laten we deze reis beginnen met begrip, steun en de juiste kennis. Dank u wel.