Inzicht in menstruatie verzuim tijdens de cyclus

Stap 2: Quick scan
Door anonimiteit échte helderheid

je kop in het zand steken over menstruatie

De cijfers zijn schrikbarend. Gemiddeld houden vrouwen slechts 53% van hun energie over tijdens de zwaarste dagen van hun menstruatie. 61% slikt pijnstillers om Überhaubt de dag door te komen en slechts 6% van de vrouwen heeft echt nergens last van. Niet zo moeilijk om te bedenken dat dit leidt tot productiviteit- en kwaliteits verlies. 

Door inzicht te krijgen in wat vrouwen ervaren tijdens hun menstruatiecyclus, wordt niet alleen duidelijk hoe dit zich verhoud tot het ziekteverzuim, maar het geeft ook een duidelijk beeld over het algemeen welbevinden van vrouwen. 

de invloed van de menstruatie wordt onderschat

De scan wordt (op basis van een wetenschappelijk onderzoek), binnen uw organisatie gedaan. Dit houd in dat wij al het vrouwelijk personeel uitnodigen om mee te doen aan een 100% anoniem online onderzoek. 

Met dit onderzoek brengen we in kaart, wat vrouwen ervaren tijdens hun gehele menstruatiecyclus en wat hun behoeftes m.b.t. de werkomgeving zijn. 

rekening houden met menstruerende vrouwen werkt

Nadat dit onderzoek is afgerond, worden de uitslagen geanalyseerd en vastgelegd in een rapport. Dit geeft u als werkgever direct een duidelijk beeld over de invloed van de menstruatiecyclus op het dagelijks functioneren van vrouwen in uw organisatie. 

werkgevers zien kosten van menstruatie niet

Na de quick scan kan er snel berekend worden wat de kosten en baten zijn wanneer je als bedrijf of instelling kiest om te luistren naar de behoeftes van vrouwen gedurende hun menstruatiecyclus. Kosten en baten zijn voor elk bedrijf/instelling anders. 

De kosten van de scan zijn afhankelijk van de grote van uw personeelsbestand. Wij maken graag eerst persoonlijk kennis met u, om te kijken welke stappen wij samen kunnen nemen en hoe rendabel een plan van aanpak zal zijn.

erkennen menstruatie verzuim

Afhankelijk van de uitslagen, kan er een vervolg traject opgestart worden. Hier kunnen wij tijdens de bespreking van de uitslagen, gezamelijk een plan voor maken. 

Via de knop hieronder kunt u meer lezen over de mogelijkheden.