Good to know cards

Communiceren over menstruatie

Samen de taboes doorbreken

Voor de meeste meiden is het heel moeilijk om over hun menstruatie te praten. Dit maakt het voor docenten ook heel lastig om rekening te houden met eventuele klachten en behoeftes.

In samenspraak met honderden jonge meiden, hebben wij iets bedacht dat hier verandering in kan brengen.

Hoe werken de kaartjes

Good to know cards

De 'Good to know cards' helpen zowel de leerling als de docent.

De leerling krijgt meer inzicht in haar eigen cyclus en leert hierover te communiceren.

De docent weet meer over de klachten en behoeftes die een leerling heeft en kan hier beter rekening mee houden. 

De leerling geeft tijdens haar menstruatieperiode, aan het begin van elk lesuur een good to know card aan de docent. Na de les neemt zij het kaartje mee naar de volgende les. 

Op dit kaartje staat de naam van de leerling, de eerste dag van haar menstruatie en het aantal dagen dat zij last ervaart. 

Dit geeft de leerling inzicht in het aantal dagen dat zij menstrueert en klachten ervaart. De kaartjes bewaart zij en zo ontstaat er een beeld van haar menstruatiecyclus. 

In de begeleidende brief die wij samen met de kaartjes opsturen, staat omschreven wat 'normale' menstruatie klachten zijn en hoelang deze mogen/kunnen duren.

Zo krijgt de leerling zelf snel een beeld of haar klachten 'normaal' of niet zijn 

Rekening houden met

Op het kaartje heeft de leerling aangegeven waar zij last van heeft tijdens haar menstruatie. 

Zo kun jij als docent hier makkelijker rekening mee houden. 

De kaartjes zijn onderdeel van een groot voorlichtingsprogramma van het Menstruatie voorlichtingsinstituut. Zoals u hieronder kunt zien, wordt de invloed van de menstruatie op schoolprestaties en ziekteverzuim, vaak onderschat.

Voor meer informatie over onze programma's op scholen, klikt u op de knop hieronder.

Uit grootschalig onderzoek onder jonge meiden blijkt

86%

Van de scholen onvoldoende rekening houd met hun menstruatie

66,8%

Geeft aan dat hun schoolprestaties boven gemiddeld beïnvloed worden door hun menstruatie

79,8%

Boven gemiddelde menstruatie klachten hebben

82,3%

Geeft aan dat de educatie op school niet aansluit bij hun behoefte

Zelfs met de cards kan het voor meiden nog steeds een moeilijk iets zijn om over te praten. Het is een eerste stap in meer openheid over het onderwerp. Het helpt de meiden enorm wanneer jij als leeraar hier aandacht aan geeft.