De maatschappij put vrouwen uit!

De maatschappij put vrouwen uit!

86% van de vrouwen geeft aan zich vaak vermoeid te voelen. Vermoeidheid is een van de grootste veroorzakers van lichamelijke en psychische klachten. Dit veroorzaakt economische schade, maar nog belangrijker is de onzichtbare schade bij de vrouw.

Tijdens ons onderzoek onder meer dan 1600 vrouwen en tijdens de lezingen en workshops  voor particulieren en bedrijven, leggen wij aan vrouwen de volgende stelling voor:

 1. Vrouwen voelen zich vaak vermoeid
 2. Vrouwen zijn boos
 3. Vrouwen vertrouwen het ‘mannelijke’ in mannen niet meer

Zonder dat er een woord gezegd wordt, zie ik dan bijna alle hoofden van vrouwen knikken. Wanneer ik dan vraag hoe dat komt, antwoorden de meeste vrouwen met:

 1. “Ik moet altijd maar door. Ik heb nooit echt rust”
 2. “Ik voel gewoon boosheid maar weet niet precies waarom”
 3. “Ik moet het meeste allemaal zelf regelen. Als ik het niet regel gebeurt er niets”

Rust tijdens de menstruatie

Uit onze eigen ervaring en die van duizenden andere vrouwen, blijkt dat rust tijdens de zwaarste dagen van de menstruatie het grote verschil maakt. Wanneer ik dit benoem schieten de meeste vrouwen direct in de verdediging. “Ja maar dat kan niet, dan loopt alles in het honderd” of  “Mijn baas ziet mij aankomen.”

Maar stel nu eens dat het wel zou kunnen? Stel nu eens dat we als maatschappij beslissen dat dit voor veel vrouwen dé oplossing is (In veel landen is dit al bij wet geregeld). Wat zijn dan de meetbare resultaten?

Huidige situatie voor veel vrouwen volgens het onderzoek.

 • Vrouwen houden gemiddeld maar 53% van hun energie over tijdens de zwaarste dagen van haar menstruatie
 • De gemiddelde periode van vloeien en klachten ligt tussen de 4 en 7 dagen
 • 95% verlangt tijdens deze dagen naar RUST

Wat doen de meeste vrouwen tijdens deze periode?

 • Ze gaan door alsof er niets aan de hand is
 • 61% slikt pijnstillers om door te kunnen gaan
 • Ze praten er niet over omdat ze niet willen zeuren of als zwak bestempeld willen worden

Gevolgen:

 1. Vermoeidheid omdat er niet gerust wordt terwijl het lichaam daarom schreeuwt
 2. 59% van de vrouwen meldt zich regelmatig ziek i.v.m. menstruatie (er wordt echter een andere reden opgegeven)
 3. 23% van de vrouwen geeft aan dit niet te doen maar het eigenlijk wel zou moeten doen
 4. Veel vrouwen gaan zich steeds ‘mannelijker” opstellen om te voldoen aan de vraag van de ‘maatschappij’. Hiermee gaat het unieke wat het ‘vrouwelijke’ aan deze wereld te bieden heeft verloren

Kan het ook anders? Ja en het móet anders!

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat wanneer vrouwen (wanneer ze dit willen en nodig hebben) RUST nemen tijdens hun zwaarste dagen van de menstruatie, zij daarna 300% productiever zijn en zich vele malen lekkerder voelen gedurende hun hele menstruatiecyclus.

De hele maatschappij doet zichzelf dus te kort door hier geen oog voor te hebben.

Ontsluit het potentieel van vrouwelijke werknemers!

De ‘mannen’ maatschappij

Wanneer je de uitwerking wilt zien van de ‘mannelijke’ manier van doen, hoef je alleen maar het nieuws aan te zetten.

Gelukkig worden steeds meer vrouwen dit beu en laten van zich horen (zie de wereldwijde protesten van 21 februari 2017).

Maar ligt de oplossing in “de mannen tegen vrouwen” strategie, of hebben we juist niet beide seksen nodig om tot nieuwe inzichten te komen? Wij denken het laatste.

Man-Vrouw communicatie

Mannen en vrouwen communiceren vaak anders. In het boek en tijdens onze workshops en bedrijfslezingen, bieden wij een andere manier van communiceren aan. Een manier van communiceren die leidt tot wederzijds begrip.

In de menstruatiecyclus van vrouwen ligt een wijsheid die wij als maatschappij volledig onbenut laten. Alleen samen kunnen we hier verandering in brengen. Weten hoe?

Kom naar de workshop. Klik hier

Deel dit bericht. Zeker met werkgevers!

 

Over de schrijver
Mijn naam is Anke Verhagen. Ik ben moeder van 2 zonen en oorspronkelijk heb ik een achtergrond in de grafische branche. Sinds 2006 ben ik werkzaam als zelfstandige. In eerste instantie als grafisch vormgever maar sinds 2015 als professioneel lichaamstherapeut en cyclus coach. Vanaf het moment dat Peter me heeft gevraagd om meer naar mijn lichaam te luisteren ben ik voor mijzelf bij gaan houden wat de effecten waren van bijvoorbeeld als ik rust nam of juist niet. Ik vond het proces van de veranderingen in mijn lichaam en mijzelf zo boeiend, dat ik mezelf omschoolde naar professioneel lichaamstherapeut en cyclus coach. Het mooie van het combineren van lichaamsgerichte therapie en cyclus coaching, is dat ik nu in staat ben om vrouwen optimaal te begeleiden naar een natuurlijke menstruatiecyclus. Enerzijds door vrouwen te coachen/begeleiden met alle kennis vanuit medische oogpunt en door eigen ervaringen. En anderzijds door vrouwen te leren om weer volledig in contact te komen staan met hun eigen lichaam, zodat zij veel eerder voelen waar hun gezonde grenzen liggen. Dit heeft als voordeel dat vrouwen beter weten wat hun behoeftes zijn en in staat zijn om gedurende de hele maand optimaal gebruik kunnen maken van hun eigen cyclusgeheimen. Naast deze werkzaamheden deel ik mijn kennis graag tijdens gastcolleges, workshops, blog artikelen en natuurlijk in boekvorm.
Reactie plaatsen