Vrouwen gehoorzamen nog steeds goed aan mannen

Vrouwen gehoorzamen nog steeds goed aan mannen

Vrouwen lijken nog steeds liever te doen wat mannen willen, dan dat ze luisteren naar hun eigen lichaam.

Waarom nemen vrouwen geen rust tijdens de zwaarste dagen van hun menstruatiecyclus? Deze vraag houdt mij al 2 jaar bezig. Als ik vrouwen deze vraag stel krijg ik meestal de volgende antwoorden:

 • Dat is nergens voor nodig, ik neem een paar pijnstillers en ik ga gewoon door
 • Wij vrouwen zijn geen watjes
 • Het is onmogelijk om rust te nemen. Mijn baas ziet me aankomen
 • Wie neemt dan mijn taken over
 • Vrouwen moeten zich niet zo aanstellen
 • Het hoort er gewoon bij, niet zeuren maar gewoon doorgaan
 • Wij vrouwen hebben keihard geknokt voor een plek in de maatschappij en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Nu zijn we eindelijk zover en dan zouden we willen gaan ‘rusten’ als we ongesteld zijn? Dan denkt iedereen weer dat wij zwakker zijn

Let wel de vrouwen die deze antwoorden geven zijn dezelfde vrouwen die in het onderzoek ook aangeven dat ze maar de helft van hun energie overhouden en behoefte hebben aan ‘rust’ tijdens hun zwaarste dagen.

Dit lijkt dus behoorlijk tegenstrijdig aan elkaar en mijn mannelijk brein snapt hier geen zak van. Aan de ene kant willen vrouwen rust maar wat ze doen is totaal iets anders. Waar komt dat vandaan?

Conditioneringen

Wanneer je het onderzoek van Kim Vancauwenberghe Leest, wordt dit steeds duidelijker. Voor haar scriptie heeft zij onderzoek gedaan onder vrouwen die opgegroeid zijn tussen 1920 en 1960. Haar conclusies zijn:

 • Geen kennis bij de vrouwen over de menstruatiecyclus. 100 jaar geleden is men er pas achter gekomen dat het verband houdt met de vruchtbaarheid cyclus van de vrouw
 • Taboe: er mocht en werd niet over gesproken. Vrouwen moesten het maar zelf uitvinden
 • Vrouwen werden als onrein gezien. In de buurt van menstruerende vrouwen zou het water, het voedsel bederven en zelfs oogsten mislukken
 • Vrouw was minderwaardig ten opzichte van de man
 • Vrouwen konden niet zweten omdat ze niet werkten, daarom moesten ze een keer per maand menstrueren om van de overtollige lichaamsvochten af te komen

Nog in 1963 werd deze tekst op de bijsluiter van tampos geplaatst:

Als je getrouwd bent.

Maak dan geen misbruik van uw man. Het is een oude regel voor juist gedrag in een goed huwelijk, en deze heeft niets aan waarde ingeboet. Natuurlijk probeert u geen misbruik van hem te maken, maar soms gebeurt dat onopgemerkt. U zou het bijvoorbeeld niet met de menstruatie in verband brengen. Maar toch, als u de simpele regel negeert dat de menstruatie een normale periode van de maand is, en u trekt zich elke maand enkele dagen terug, alsof u ziek bent, maakt u misbruik van uw mans vriendelijkheid. Hij trouwde met een fulltime en niet met een parttime vrouw. Daarom hoort u elke dag actief, energiek en opgewekt te zijn.

Het antwoord op de vraag waarom de vrouwen uit mijn onderzoek zo tegenstrijdig handelen ten opzichte van hun eigen wens, is me nu helemaal duidelijk: Eeuwenlange conditionering

De vraag wordt dan óf we die conditionering kunnen doorbreken en zo ja, hoe?

Jouw conditionering op de menstruatiecyclus 

Wat heeft jouw moeder je vertelt over de menstruatiecyclus? Was zij door haar moeder volledig voorgelicht? Kreeg zij de ideeën van die reclame uit 1963 ook zo mee? Passen deze ideeën nog in de huidige tijd? Je zou misschien zeggen van niet, maar het lijkt erop dat de meeste vrouwen zich nog wel gedragen naar deze oude ideeën.

In 1963 hadden vrouwen dus blijkbaar ook al de behoefte om zich terug te trekken op het moment dat zij menstrueerden. Dit moesten zij volgens deze bijsluiter niet in hun hoofd halen omdat ze dan ‘misbruik’ zou maken van hun mannen.

Hij rekende tenslotte fulltime op haar en de mannen in die tijd wisten zich waarschijnlijk geen raad als zijn boterhammen niet voor hem gesmeerd werden.

Wat vind jij van de tekst in de bijsluiter? Belachelijk, vrouw onterend of precies zoals het zou moeten zijn?

Van vrouwen in 1963 werd verwacht dat ze elke dag actief, energiek en opgewekt zijn. Dit werd gezien als het ‘juiste’ gedrag richting de man. Afwijken van deze ‘regel’ zou gezien kunnen worden als misbruik.

Emancipatie en menstruatie

De vrouwen van vandaag, zijn geëmancipeerder, maar denken daar nog steeds precies hetzelfde over. Immers niet energiek, actief en opgewekt zijn, heeft dan wellicht niet zozeer iets met hun partner te maken, maar nu dan wel met hun werkgever of de school. De werkgever zou wel eens kunnen besluiten hen geen promotie te geven of te ontslaan als ze er niet elke dag 100% zijn. De school zou wel eens kunnen besluiten geen mogelijkheid tot inhalen van gemiste lesstof respectievelijk overhoringen of repetities te geven.

Toch geeft in het recente onderzoek 90% van de vrouwen aan naar rust te verlangen. Tot zover dus geen verschillen met de vrouwen uit 1963. Geëmancipeerd als ze zijn nemen zij die rust echter niet, net zomin als die vrouwen uit 1963.

Het is zeker zo dat de maatschappij – en zeker de mannen daarin-  van vrouwen verwachten dat ze gewoon doorgaan en dan het liefst zo fris en fruitig mogelijk zijn. Zeker voor hedendaagse mannen geldt dat ze volstrekt onkundig en onwetend zijn op dit vlak. Ze lopen vrolijk voort in dezelfde conditionering als die van de vrouwen.

Is niet de volgende fase in de emancipatie van de vrouw dat ze gaat staan voor haar natuurlijke lichaamsproces en eist dat ze daarin door de maatschappij en in het bijzonder door de mannen gerespecteerd wordt?

Hoe doorbreken we die conditionering?

Stap 1

De eerste stap is die van bewustwording. Bewustwording als vrouw wat de gehele menstruatiecyclus voor jou betekent en inhoud. Om meer bewustwording te krijgen kun je het boek: ‘Men-Struatie, de grote ontkenning’. lezen.

Lees hier het boek

Je kunt ook een van onze interactieve boekbesprekingen volgen. Meld je hieronder aan voor een van de avonden en je ontvangt het e-book gratis.

Template not found..
Over de schrijver
Mijn naam is Anke Verhagen. Ik ben moeder van 2 zonen en oorspronkelijk heb ik een achtergrond in de grafische branche. Sinds 2006 ben ik werkzaam als zelfstandige. In eerste instantie als grafisch vormgever maar sinds 2015 als professioneel lichaamstherapeut en cyclus coach. Vanaf het moment dat Peter me heeft gevraagd om meer naar mijn lichaam te luisteren ben ik voor mijzelf bij gaan houden wat de effecten waren van bijvoorbeeld als ik rust nam of juist niet. Ik vond het proces van de veranderingen in mijn lichaam en mijzelf zo boeiend, dat ik mezelf omschoolde naar professioneel lichaamstherapeut en cyclus coach. Het mooie van het combineren van lichaamsgerichte therapie en cyclus coaching, is dat ik nu in staat ben om vrouwen optimaal te begeleiden naar een natuurlijke menstruatiecyclus. Enerzijds door vrouwen te coachen/begeleiden met alle kennis vanuit medische oogpunt en door eigen ervaringen. En anderzijds door vrouwen te leren om weer volledig in contact te komen staan met hun eigen lichaam, zodat zij veel eerder voelen waar hun gezonde grenzen liggen. Dit heeft als voordeel dat vrouwen beter weten wat hun behoeftes zijn en in staat zijn om gedurende de hele maand optimaal gebruik kunnen maken van hun eigen cyclusgeheimen. Naast deze werkzaamheden deel ik mijn kennis graag tijdens gastcolleges, workshops, blog artikelen en natuurlijk in boekvorm.
Reactie plaatsen