Invloed van de menstruatiecyclus op het bedrijfsleven

Invloed van de menstruatiecyclus op het bedrijfsleven

We praten er liever niet over, maar de menstruatiecyclus kan een grote invloed hebben op het dagelijks functioneren van vrouwen. Dit kan leiden tot een hoger ziekteverzuim en een daling in productiviteit. Dit blijkt uit het landelijke onderzoek dat het Radboud UMC gedaan heeft. Betekent dit dan dat vrouwen toch minder interessant zijn voor de arbeidsmarkt? 

Nee, alles behalve. Het betekent dat het onderwerp menstruatiecyclus en de impact die dit kan hebben op de agenda mag staan. Uit ervaring blijkt dat meer kennis over en bewustzijn op de menstruatiecyclus ertoe leidt dat vrouwen meer energie hebben, korter menstrueren en minder klachten ervaren. Hierdoor meldt een vrouw zich minder vaak ziek en is ze productiever. Dit alles zal de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt juist versterken.

Benieuwd naar de ervaring van een bedrijfsarts?

It’s a mans world

De ‘mannelijke’ manier van doen en werken, doelgericht, competitief, strevend, prestatiegericht en efficiënt, is al lange tijd dominant in onze maatschappij. Het is zeker een doeltreffende manier van werken en de meeste mannen voelen zich hier prima bij. Vrouwen zijn ook goed in staat om gehoor te geven aan wat de maatschappij van ze verlangt. Dat hebben ze de afgelopen vijftig jaar wel aangetoond.

Maar wat zijn de gevolgen voor vrouwen en onze maatschappij, wanneer zij voor lange tijd in een meer mannelijke rol moeten functioneren? Is dit eigenlijk wel een manier waarop vrouwen optimaal kunnen leven en werken?

Voor de meer ‘vrouwelijke’ manier van doen en werken, creatief, samenwerkend, verbindend, warmte, gezelligheid, attent, vredelievend en chaotisch is binnen de maatschappij weinig ruimte. Dit is best goed te begrijpen, omdat dit niet altijd direct winstgevende resultaten oplevert. Een gevolg hiervan is echter wel dat de maatschappij steeds meer verhard en daarmee ook de manier waarop wij met elkaar omgaan.

Ruimte bieden

Zou het kunnen dat als we meer ruimte bieden aan vrouwen om hun werk op een meer vrouwelijke manier te doen, dit voor hen prettiger en minder vermoeiend is? Is het mogelijk dat we als maatschappij hier allemaal voordeel van kunnen hebben?

Volgens mij is het tijd dat we de hele strijd naar ‘gelijkheid’ opgeven. Mannen en vrouwen zijn niet gelijk. Alleen genetisch verschillen we al op minimaal 6500 punten. Mannen en vrouwen hebben ook andere behoeftes en andere ideeën over hoe dingen aangepakt kunnen worden.

Wanneer we in onze mannenmaatschappij meer ruimte geven aan de verschillen en aan wat een ieder brengt, zijn mannen en vrouwen complementair. Dan kunnen we de discussie over de niet bestaande ‘gelijkheid’ loslaten en gebruik maken van elkaars kwaliteiten en kracht.

Voetballen op naaldvakken is niet echt optimaal. Als vrouw functioneren in een wereld waar alles op de ‘mannelijke’ manier gedaan wordt wel?

De kracht van een man en een vrouw kan zelfs zo groot zijn dat er nieuw leven uit kan ontstaan. Kun je je voorstellen wat er gebeurt wanneer we deze kracht loslaten binnen het bedrijfsleven en instellingen?

De harde cijfers

De feiten:

 • 1 op de 10 vrouwen leidt aan de ziekte Endometriose. In slechts 10% van de gevallen wordt (na +/- 7 jaar) de ziekte ook daadwerkelijk vastgesteld. De reden waarom jonge meiden en vrouwen met klachten blijven lopen, zijn de opmerkingen vanuit de omgeving, bijvoorbeeld van ouders en docenten, zoals: Stel je niet aan het hoort er gewoon bij
 • 60 tot 80% van de vrouwen hebben een vorm van dysmenorroe
 • Vrouwen houden gemiddeld slechts 53% van hun energie over tijdens de zwaarste eerste dagen van hun menstruatie
 • 65% van de vrouwen geeft aan dat hun klachten niet serieus genomen worden
 • 82% van de vrouwen geeft aan zich wel eens ziek te melden of dit eigenlijk zou moeten doen
 • 61% van de vrouwen slikt pijnstillers
 • 6% van de vrouwen heeft nergens last van (94% dus wel)
 • De pil blijkt vaak niet de oplossing te zijn (over de bijwerkingen weten ze nagenoeg niets)
 • Vrouwen geven aan dat er regelmatig vervelende opmerkingen gemaakt worden door collega’s wanneer ze iets minder gezellig zijn of katterig doen. Vrouwen weten vaak niet wat ze hier aan kunnen doen. De hormoonschommelingen hebben zij zelf op geen enkele manier in de hand. Van vrouwen verwachten dat zij hun gedrag aanpassen, is dus totaal onzinnig. Vaak wordt dit door collega’s afgedaan als ‘grapje’. Er is echter weinig grappigs aan wanneer je dit iedere maand weer moet horen
 • Vrouwen geven aan dat de menstruatie negatieve effecten heeft op hun werkprestaties en productiviteit
 • Vrouwen geven aan dat er veel verbeterpunten mogelijk zijn binnen bedrijven

Benieuwd naar wat de invloed van de menstruatiecyclus binnen jouw bedrijf is?

Klik hier voor een gratis quickscan

Dus je kunt beter een man aannemen?

Zet honderd mannen in een ruimte en ondervindt wat er gebeurt met de hele sfeer en energie in de ruimte, wanneer er een krachtige vrouw binnen komt lopen. Nee, ze hoeft niet Miss Nederland te zijn om er in haar eentje voor te zorgen dat de totale sfeer en energie verandert.

Vrouwen die vanuit hun vrouwelijke kracht opereren, zijn onweerstaanbaar en zeer waardevol voor een bedrijf of instelling.

Waar de mannelijke manier van doen schematisch aangegeven meer rechtlijnig is (Van A naar B), is de vrouwelijke manier van doen meer cyclisch. Net als het leven zelf verandert dit gedurende haar cyclus. Wanneer wij hier als maatschappij meer rekening mee zouden houden en hier ruimte voor bieden, doen wij niet alleen vrouwen daar een groot plezier mee, maar de hele maatschappij.

Wanneer vrouwen meer volgens hun eigen natuurlijke cyclus kunnen leven en werken, voelen zij zich energieker, menstrueren zij korter en hebben zij minder klachten. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen hierdoor minder vaak ziek zijn en 200 tot 300% productiever zijn. Tel uit je winst.

Een mooi voorbeeld hiervan geeft het bedrijf Coexist. Door ruimte te bieden aan de behoefte van de vrouwen die bij dit bedrijf werken, is de productiviteit met 200% gestegen, het ziekteverzuim gedaald en de sfeer op de werkvloer sterk verbetert. Vrouwen hebben bij dit bedrijf de vrijheid om tijdens hun zwaarste dagen rust te nemen als ze hier behoefte aan hebben. Zij kunnen er ook voor kiezen om op die dagen andere werkzaamheden te doen.

Vrouwen hebben de vrije keus om wel of geen gebruik te maken van deze mogelijkheden.

Het ‘lastige’ aan vrouwen

Geen enkele vrouw is hetzelfde. Geen enkele menstruatiecyclus is hetzelfde. Iedere vrouw heeft dus ook andere behoeftes. Wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld medicijnonderzoek, worden nog steeds de meeste medicijnen ontwikkeld met mannen als proefpersonen. Misschien dat dit ook iets te maken heeft met de complexiteit van het vrouwelijk lichaam.

Met betrekking tot de menstruatiecyclus kan het dus ook behoorlijk lastig zijn om hier als bedrijf of instelling meer rekening mee te houden. De ene vrouw heeft meer last dan de ander en dit kan ook nog eens per maand verschillen.

Daarnaast is het binnen de ene beroepsgroep eenvoudig om hier rekening mee te houden, terwijl het bij een andere beroepsgroep haast onmogelijk lijkt. Hoe ga je hier als bedrijf of instelling mee om?

Hier is geen een duidend antwoord voor. De verschillen en mogelijkheden zijn zo divers dat verder onderzoek binnen bedrijven en instellingen noodzakelijk is om tot een passend antwoord te komen. Er zijn talloze oplossingen, maar welke past nu binnen jouw situatie? Enige mate van flexibiliteit is dus wel geboden.

De grote valkuil

Als man denk ik natuurlijk in oplossingen. Kunnen we geen pil uitvinden waardoor vrouwen geen last meer hebben? Geef ze een dag vrij tijdens hun zwaarste menstruatiedag. Richt een ruimte in waarin vrouwen zich terug kunnen trekken als ze daar behoefte aan hebben. Laat ze de pil doorslikken zodat ze niet meer menstrueren en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Allemaal ‘oplossingen’ die passen bij de ‘mannelijke’ manier van doen. Maar is er wel iets op te lossen? Is er eigenlijk wel een probleem? Zijn al die effecten die de menstruatie nu op vrouwen hebben (ziekteverzuim en productiviteitsverlies) wel nodig?

De grootste valkuil waar we met z’n allen in kunnen trappen, is dat de mannen dit op gaan lossen voor vrouwen. Ik denk dat we als ‘mannenmaatschappij’ de ruimte moeten creëren voor vrouwen. Vrouwen kunnen dan zelf aangeven waar hun behoeftes liggen en samen kunnen we dan kijken hoe dit praktisch uitgevoerd kan worden.

Dan is de kans het grootst dat deze nieuwe manier van samenwerken ook daadwerkelijk slaagt. Zonder dat we hier weer allerlei wetten voor moeten gaan verzinnen, uitvoeren en controleren.

Een andere grote valkuil is dat we het idee hebben dat het allemaal wel mee valt. Dan steken we onze kop in het zand zodat we er niet iets aan hoeven te doen of het serieus te nemen.

De uitdaging voor vrouwen

Er zijn niet veel mensen die dit graag willen toegeven, maar sinds mensen heugenis zijn vrouwen in verschillende vormen onderdrukt. Nog niet zolang geleden (1963) stond de onderstaande tekst op de bijsluiters van tampons:

“Als je getrouwd bent. Maak dan geen misbruik van uw man. Het is een oude regel voor juist gedrag in een goed huwelijk, en deze heeft niets aan waarde ingeboet. Natuurlijk probeert u geen misbruik van hem te maken, maar soms gebeurt dat onopgemerkt. U zou het bijvoorbeeld niet met de menstruatie in verband brengen. Maar toch, als u de simpele regel negeert dat de menstruatie een normale periode van de maand is, en u trekt zich elke maand enkele dagen terug, alsof u ziek bent, maakt u misbruik van uw mans vriendelijkheid. Hij trouwde met een fulltime en niet met een parttime vrouw. Daarom hoort u elke dag actief, energiek en opgewekt te zijn”.

Belachelijk toch? Maar verwachten wij dit op zeker hoogte niet nog steeds van vrouwen? En nog erger, proberen vrouwen in onze maatschappij niet nog steeds op deze manier te functioneren? Met andere woorden: elke dag fris en fruitig moeten zijn.

Feit: 25% van onze docenten (voornamelijk vrouwen), zit thuis met een burn-out.

In de afgelopen drie jaar heb ik met een paar duizend vrouwen over dit onderwerp gesproken. Veel vrouwen waren in eerste instantie behoorlijk vijandig richting mij. Zo ook mijn eigen vriendin. “Waar bemoei jij je mee? Ik weet het zelf echt wel beter dan jij want ik menstrueer al 26 jaar. Ik ben prima in staat om mijn ‘mannetje’ te staan. Als jij je zin krijgt neemt straks geen enkele werknemer meer een vrouw aan. Ik moet wel door anders loopt alles in het honderd en niemand neemt mijn taken over. Mijn klant of baas ziet mij al aankomen. Ja, ik menstrueer 7-8 dagen met veel klachten, maar het valt allemaal wel mee.”

Allemaal punten die staan als een huis. Reacties die ik inmiddels maar al te goed kan begrijpen. Veel vrouwen moeten wel verharden om hun zware taken als moeder, partner, sociaal wezen en werknemer te kunnen blijven doen.

Wanneer het gesprek vorderde en de ergste boosheid en vijandigheid wat gezakt was, namen de gesprekken een hele andere wending. Toen werd het steeds meer duidelijk dat veel vrouwen op hun tandvlees lopen en hier allesbehalve gelukkig van worden.

Vrouwen zijn zo krachtig wanneer ze dicht bij hun vrouwelijke kern blijven. Hier is echter wel veel kracht en lef voor nodig in een maatschappij die verwacht dat ze alles maar moeten bolwerken.

Menstruatie, de grote ontkenning

Vrouwen staan hun mannetje tijdens de menstruatiecyclus. maar is dat wat ze willen?

In bewegend water is geen reflectie

De menstruatie is een periode met een doel. Het is een tijd van rust en bezinning. Van naar binnen keren en relativeren. Ik merk bij mijn eigen vriendin zo enorm veel verschil. Sinds zij leeft naar haar eigen cyclus is haar bedrijf geëxplodeerd, vinden de kinderen haar een veel leukere moeder en heb ik een vrouw aan mijn zijde die straalt als een zonnetje. De hardheid heeft ze ingeruild voor geluk, blijdschap en meer zachtheid. Ze luistert nu naar haar eigen lichaam en dit heeft enorme voordelen voor alle aspecten in ons leven.

Veiligheid

Van oudsher gingen de mannen op jacht en zorgde voor de veiligheid. Vandaag de dag krijgt een vrouw al vrij snel te horen dat ze drama schopt of zeurt, wanneer ze iets gedaan wil hebben of haar behoeftes aangeeft. Veel vrouwen spraken hun angst tegen mij uit die ze hebben om hun baan te verliezen wanneer ze over hun menstruatie zouden beginnen.

Niet zo gek als je bedenkt dat een mogelijke zwangerschap al kan leiden tot het niet krijgen van een baan. Vrouwen brengen zakelijk gezien meer risico met zich mee dan mannen. Ze menstrueren, krijgen kinderen die ook zorg nodig hebben als ze ziek zijn en dan gaan ze ook nog een keer in de overgang.

Wanneer we als maatschappij blijven omgaan met vrouwen zoals we dat nu doen, vragen we om problemen. Een grote mate van flexibiliteit is nodig en dit zal best even wennen zijn. Zeker wanneer we als bedrijfsleven optimaal willen profiteren van de grote toegevoegde waarde van vrouwelijk personeel.

Is de natuur misschien een goed voorbeeld? Een kudde paarden heeft een leidende merrie en een drijvende hengst.

Zijn wij als maatschappij in staat om de veiligheid die nodig is te bieden? Een vrouw die zich onveilig voelt functioneert in het beste geval op halve kracht. Ik heb het hier niet over de risico’s op fysiek vlak, maar zou het kunnen zijn dat een vrouw zich onveilig voelt in een omgeving waar geen rekening gehouden wordt met haar behoeftes? Een omgeving waarin zij niet vrijuit kan praten over wat zij nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. Een omgeving waarin het een taboe is om te praten over wat zij zo’n 500 keer in haar leven mee maakt.

Ja, vrouwen menstrueren. Het klopt, de meeste vrouwen hebben hier meer last van dan ze willen of durven toegeven. Natuurlijk, dit geeft veel vrouwen een gevoel van onveiligheid en ja, hier kunnen we met z’n allen iets aan doen.

Nog even een aantal cijfers over vrouwelijke werknemers

Ondanks al het bovengenoemde hebben nog steeds veel vrouwen de angst dat bedrijven liever een man aannemen en dat vrouwen straks weer achter het aanrecht staan.

In Nederland zijn 3,8 miljoen vrouwen actief op de arbeidsmarkt. Ruim 3,1 miljoen van deze vrouwen zijn werkzaam in de zorg, dienstverlening, onderwijs, detailhandel en productie. Waar gaan wij de mannen vandaan halen om al deze taken over te nemen?

Wat zou het effect op onze maatschappij zijn, wanneer alle vrouwen een maand op vakantie zouden gaan met hun vriendinnen? Vrouwen spelen een enorme rol in gezinnen en onze maatschappij. Is het misschien een goed idee om eens te kijken hoe wij als maatschappij vrouwen beter zouden kunnen ondersteunen?

Wat zijn de kosten voor ziekteverzuim en/of daling van productiviteit?

Wat kost een zieke medewerker gemiddeld?

Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld 250 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen (zie hieronder). Je hebt te maken met directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Waaruit bestaan de kosten?

Je kunt de kosten zelf berekenen per werknemer. Hieronder een voorbeeld met kostenposten – uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro (cijfers CPB, 2016).

Kosten zieke/verzuimende werknemer per dag:

Loondoorbetaling 153 euro
Kosten vervanging 146 euro
Verlies productie/dienst 43 euro
Kosten arbodienstverlening 60 euro
Verzuimbegeleiding 7,50 euro
Totaal verzuimkosten: 410 euro per dag

Bron: https://www.mkbservicedesk.nl/10218/zieke-werknemer-kost-200-tot-400-euro.htm

Uit ons eigen onderzoek is gebleken dat:

 • 21,1% Van de vrouwen meldt zich regelmatig ziek met menstruatie gerelateerde klachten.
 • 37,8% Van de vrouwen meldt zich soms ziek met menstruatie gerelateerde klachten.
 • 16,5% Van de vrouwen meldt zich nooit ziek met menstruatie gerelateerde klachten.
 • 22,9% Van de vrouwen meldt zich niet ziek, maar vindt wel dat ze dit zou moeten doen

Meer dan voldoende reden om eens serieus te kijken naar de invloed van de menstruatie binnen jouw organisatie.

Invloed van de menstruatiecyclus op het bedrijfsleven

“Ik heb het aan een paar vrouwen binnen mijn bedrijf gevraagd, maar bij ons valt het allemaal wel mee. De vrouwen waarmee ik gesproken heb gaven aan dat ze niet zoveel last hebben van hun menstruatie.”

Natuurlijk krijg je dit soort antwoorden van vrouwen wanneer je het ze direct als werkgever vraagt. Je gelooft toch niet dat de meeste vrouwen zich veilig genoeg voelen om hier open en eerlijk over te zijn?

Nu kun je als bedrijf twee dingen doen. Je laat het erbij of je onderzoekt het. Het lastige hierbij is, wanneer je dit wilt onderzoeken, dat je tegen allerlei regeltjes aanloopt. Wanneer een personeelslid zich ziekmeldt, mag je volgens de wet immers niet vragen waarom.

De cijfers uit onderzoek liegen er niet om. De kans dat deze problematiek zich binnen jouw organisatie voordoet, is groot. Maar hoe kom je er nu achter hoe groot?

Aan de hand van het wetenschappelijk onderzoek hebben wij een quick scan ontwikkeld speciaal voor bedrijven en instellingen. Wij kunnen onder het personeel en volledig anoniem onderzoek houden, waardoor direct een aantal zaken duidelijk worden:

 1. Welke klachten ervaren vrouwen en welke invloed heeft dit op het ziekteverzuim en de productiviteit binnen jouw organisatie
 2. Wat zijn de behoeftes van de vrouwen binnen jouw organisatie en hoe kan vervulling van deze behoeftes bijdragen aan minder verzuim en verlies van productiviteit
 3. Hoe ervaren mannen, vrouwen binnen jouw organisatie. Hoe kijken zij hier tegenaan en wat merken zij op. Voor welke verandering zou er draagvlak te creëren zijn
 4. Welke, vaak onzichtbare kosten, brengt de onwetendheid en de huidige manier van omgaan met de vrouwelijke cyclus voor jouw organisatie mee

Na de scan heb je een duidelijk beeld over de invloed van de menstruatiecyclus binnen jouw organisatie.

Wij begrijpen dat het onderwerp voor het eerst op zo’n grote schaal bespreekbaar gemaakt wordt en dat dit voor jou als bedrijf allemaal nieuw is. Door een goede automatisering van het hele onderzoeksproces zijn wij in staat om dit onderzoek binnen jouw organisatie te doen tegen zeer geringe kosten. Meer weten? 

 

 

Over de schrijver
Mijn naam is Anke Verhagen. Ik ben moeder van 2 zonen en oorspronkelijk heb ik een achtergrond in de grafische branche. Sinds 2006 ben ik werkzaam als zelfstandige. In eerste instantie als grafisch vormgever maar sinds 2015 als professioneel lichaamstherapeut en cyclus coach. Vanaf het moment dat Peter me heeft gevraagd om meer naar mijn lichaam te luisteren ben ik voor mijzelf bij gaan houden wat de effecten waren van bijvoorbeeld als ik rust nam of juist niet. Ik vond het proces van de veranderingen in mijn lichaam en mijzelf zo boeiend, dat ik mezelf omschoolde naar professioneel lichaamstherapeut en cyclus coach. Het mooie van het combineren van lichaamsgerichte therapie en cyclus coaching, is dat ik nu in staat ben om vrouwen optimaal te begeleiden naar een natuurlijke menstruatiecyclus. Enerzijds door vrouwen te coachen/begeleiden met alle kennis vanuit medische oogpunt en door eigen ervaringen. En anderzijds door vrouwen te leren om weer volledig in contact te komen staan met hun eigen lichaam, zodat zij veel eerder voelen waar hun gezonde grenzen liggen. Dit heeft als voordeel dat vrouwen beter weten wat hun behoeftes zijn en in staat zijn om gedurende de hele maand optimaal gebruik kunnen maken van hun eigen cyclusgeheimen. Naast deze werkzaamheden deel ik mijn kennis graag tijdens gastcolleges, workshops, blog artikelen en natuurlijk in boekvorm.
Marc
Door

Marc

op 11 May 2018

Persoonlijk ben ik het helemaal eens met dit artikel. Ik vind ook dat er meer echte aandacht moet zijn voor mensen en dus ook voor vrouwen. Als je welzijn en werkgeluk een meer centrale rol binnen een organisatie geeft dan hebben zowel de mensen binnen een organisatie maar zeker ook de organisatie op zich hier veel voordeel bij. In een conservatieve productieomgeving heb ik aangetoond dat het echt werkt en dat dit ook duidelijk zichtbaar is in productiecijfers, efficiency, serviceniveau, creativiteit, oplossingsgerichtheid, veilige omgeving, constructieve feedback, teamsfeer en zo verder. Echter veel leidinggevenden staan hier niet voor open en hebben het hier moeilijk mee. Want men is gevormd in het mannelijke model met veel hiërarchie, bureaucratie en autoritair leiderschap waarbij ego en controle nogal belangrijk is. Voor velen is het moeilijk om het oude model los te laten. Men verliest houvast en controle. Ook heeft men zorgen, zorgen of dit door de omgeving wordt geaccepteerd. Hoe hoger de positie des te groter is vaak de weerstand. Trouwens er zijn ook mannen met meer ‘vrouwelijke’ eigenschappen. Zij hebben het juist ook moeilijk want de omgeving verwacht mannelijke eigenschappen en een meer mannelijke manier van leidinggeven. Juist deze mannen voelen zich niet veilig en op hun plaats binnen bepaalde organisaties en kunnen, net als vrouwen en andere ‘bijzondere’ mensen, moeilijk zichzelf zijn en hun talenten optimaal inzetten. Vaak passen ze zich aan hun omgeving aan. Dat kan soms lang goed gaan maar velen voelen zich vervreemd van zichzelf als kameleons en vallen in gevallen in een burn-out of depressie. Dit had niet nodig geweest.

Reactie plaatsen